Söndag 26 maj 2019

Satsa på stambanan

Varje dag görs en miljon resor med kollektivtrafiken i länet. Resorna görs med bussar, spårvagnar, tåg och båtar. Antalet tågresor har mer än fördubblats sedan 1999.

Västra Götalandsregionen har en offensiv politik för att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Det uttalade målet är att knyta samman huvudorterna bättre och att tåget ska fungera som ryggrad när det gäller invånarnas pendlingsresor.

Målbilden för kollektivtrafiken är att tågresandet i västsverige ska trefaldigas. Till 130 000 resor per dag år 2035.

Ett exempel på denna offensiva inriktning är regionens inköp av 40 nya tågset till Västtrafik. Tågen ska ha en sammanlagd kapacitet på 11 000 sittplatser och börja levereras år 2021. Inköpskostnaden uppgår till nästan 4 miljarder kronor. I veckan tecknade regionstyrelsen option för ytterligare fem till nio tågfordon.

Till detta kommer att regionen framgångsrikt fått igenom den stora investeringen på Västlänken för att öka tågkapaciteten i västsverige, skapa fler stationer i Göteborg och förbättra pendlingstrafiken. Detta är klokt och framsynt. Den politiken måste fortsätta, så att Västsverige i likhet med Mälardalen och Skåne får en väl fungerande regiontrafik. Frågan om Västlänken är mycket större än enbart en lokal planeringsfråga för göteborgarna.

Självklart är det också angeläget att regionen utvecklar järnväg och tågtrafik för det högt belastade stråket Göteborg – Borås – Jönköping. Men det som har varit djupt oroande är att regionledningen, i arbetet med statens transportinfrastrukturplan för åren 2019 – 2030, i princip lämnade Västra stambanan därhän. En naturlig följd var att avgörande strategiska satsningar på Västra stambanan utelämnades helt i regeringens nya trafikplan.

Därför är det bra att regionledningen nu aktivt går in för att det snarast görs en lokaliseringsstudie för nya dubbelspår från Göteborg till Alingsås. Äntligen, kan tilläggas.

För detta tillsätter regionen tillsammans med Västra stambanegruppen en gemensam utredning. Regionutvecklingsnämnden avsatte i veckan 2,7 miljoner kronor för detta utredningsarbete.

Västra stambanan är en av Sveriges hårdast belastade järnvägar. Den är den viktigaste godslänken och är helt avgörande för transporter till och från Göteborgs hamn. Dessutom är stambanan, för överskådlig framtid, den viktigaste tågförbindelsen för persontransporter mellan Mälardalen och västsverige, liksom för regional pendeltrafik.

Arbetet med att säkerställa fyra spår mellan Göteborg och Alingsås är bara en första etapp. Naturligtvis måste siktet vara att på sikt fortsätta till Falköping. Ta därför med den etappen i planeringen redan nu.

Det är viktigt att en ny politisk regionledning offensivt driver detta projekt. Det är det mest realistiska och prisvärda, sättet att snabbt höja kapaciteten också mellan storstäderna. Detta till skillnad från den höghastighetsbana som det idag finns mycket stora frågetecken kring. Om den någonsin kommer byggas.

Västra stambanan kan inte vänta.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.