Torsdag 30 mars 2023

Självkritisk eftervalsanalys

När Centerpartiet på måndagen presenterade partiets eftervalsanalys saknades inte självkritiken. Det tillhör ovanligheterna att ett parti luftar det öppet, oftast brukar misstagen smetas över eller skyllas på någon annan.

Centerpartiet blev en av valets stora förlorare, efter att haft stort inflytande över regeringspolitiken är man i opposition, kommun- och regionvalet blev ett stort bakslag med tillbakagång på bred front. Eftervalsanalysen konstaterar att stad och land, hand i hand är viktigare än någonsin. Det är frågor om skola/utbildning, omsorg och sjukvård och vardagsekonomi som avgör vilket parti du väljer oavsett om du bor i staden eller på landsbygden, i södra eller norra Sverige. Ska Centerpartiet bli ett större parti måste det växa överallt. Skulle partiet välja att fokusera enbart på landsbygdsfrågorna, som vissa röster höjts för, är det en mycket farlig strategi. Samtidigt måste Centerpartiet visa en attraktivare politik för Sveriges landsbygdsbor och det är ett uppdrag den nyvalda partiledaren Muharrem Demirok redan tagit sig an.

Eftervalsanalysen ger en bra grund för den nya centerledningen när den ska mejsla ut och förtydliga partiets nya roll i opposition. Behovet av en stark liberal röst för hela landet som tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde är stort, ja mycket stort. Det blir alltmer uppenbart att högerregeringen lämnat walkover i många viktiga frågor till Sverigedemokraterna i utbyte mot regeringsmakten. Särskilt tydligt blir detta på kulturområdet, om politiken ska lägga sig i vilka kultur som är okey och vilken som inte är det, ger det kalla kårar som påminner om nazitysklands bokbål. Det finns en pågående hetsjakt med ifrågasättande av den svenska folkbildningen, studieförbund och folkhögskolor. Under 1900-talet byggdes det upp en bildningstradition i Sverige, genom studieförbund och folkhögskolor nådde bildningen ut i hela landet, det gav upplysta, kritiskt granskande medborgare. Högerpartierna har anammat Sverigedemokraternas misstro mot folkbildning detta kan sluta med förskräckelse.

Även det fria ordet hotas genom att dagstidningarnas nuvarande mediestöd som uppgår till nära 1 miljard upphör från nästa årsskifte. Utan förklaring dröjer regeringen med att föra upp frågan om ett nytt mediestöd på riksdagens bord, detta trots att det sedan förra sommaren finns en parlamentariskt väl förankrad mediestödsutredning. När stora som små tidningskoncerner om ett halvår ska budgetera för 2024 saknas planeringsförutsättningarna.

Lägg därtill att den opartiskhet och oberoende som präglat svenska myndigheter och som byggt det svenska samhället starkt, inte längre tycks gälla efter de senaste veckornas besked från regeringen och Sverigedemokraterna, att flera myndighetschefer får lämna alternativt inte får förlängda förordnanden. Centerpartiets viktigaste uppgift blir att vara motkraften och visa att det finns ett annat alternativ och locka tillbaka Liberalerna och Moderaterna mot mitten i kampen för ett fritt, öppet och demokratiskt Sverige som tror på den enskilda individens förmåga.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.