Lördag 18 januari 2020

Sjukhus i Mariestad?

Vad ska egentligen hända med sjukhuset i Mariestad? Frågan är berättigad och regionpolitikerna är skyldiga att ge invånarna i norra Skaraborg ett långsiktigt besked.

Sjukhuset i Mariestad har succesivt avlövats det mesta av sin verksamhet. När regionen våren 2016 stängde all medicinplatser, lovade ansvariga politiker istället ett helt nytt närsjukvårdscentrum i Mariestad. Beslutet togs i maj 2016 och skulle ”ge mervärde för invånarna i norra Skaraborg”. Samtidigt skulle nya mellanvårdsplatser skapas, som en modell för övriga regionen.

Av detta blev dock ingenting. Även mellanvårdsplatserna försvann och sjukhuset står sedan dess utan vårdplatser.

I år har också dagvård och öppenvårdsmottagningar för öron, näsa hals och hud lagts ner, enligt beslut i sjukhusstyrelsen. Det senare ska dock prövas i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Men allt talar för att nämnden godkänner även denna åtgärd.

Positiva tecken för Mariestad är få. Ett kan ändå bli, den synnerligen trögstartade, satsningen på närsjukvård i norra Skaraborg. Av detta har hittills inte kommit ut särskilt mycket. Men ledande politiker lär nära en förhoppning om att projekt ska presenteras under året.

Det mest positiva för Mariestad var beslutet att en av barn- och ungdomspsykiatrins två öppenvårdsenheter i Skaraborg ska vara placerad i Mariestad. Den andra finns i Skövde. Samtidigt lades enheterna ner i Lidköping och Falköping.

Men så mycket mer än så finns inte. I praktiken handlar det numer mer om en förstärkt vårdcentral i Mariestad. Och det kanske inte är något fel i det.

Men detta svarar inte på befolkningens oro i norra Skaraborg, över långa avstånd vid akuta sjukdomstillstånd.

Närakuterna är en förstärkt jourcentral, med bemanning dygnet runt. Den ska vara en avlastning för sjukhusakuterna. Regionen har testat modellen i ett par år nu, dels vid Östra sjukhuset i Göteborg och dels vid en vårdcentral (!) i Tanum. Därefter har regionen kompletterat försöksverksamheten med närakuter i Skene och i Lidköping.

Det borde redan ha beslutats om närakut också i Mariestad. Kan man förlägga en närakut vid en bohuslänsk vårdcentral – med motivet att det är långa avstånd till sjukhusen, så gäller samma argument i högsta grad för Gullspång, Töreboda och Mariestad.

På senare tid har också politikerna börjat förstå detta. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, i Skaraborg, har nyligen aktualiserat frågan inom Västra Götalandsregionen. Det är bra.

Skaraborgs sjukhus består officiellt av tre sjukhus. Men utvecklingen går i rasande takt mot att det kommer vara färre ”sjukhus” i framtiden. Såväl Mariestad som Falköping behöver besked om regionens långsiktiga ambitioner för sjukvården på respektive ort.

Det är dags att ordföranden i Skaraborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Gunilla Druve Jansson (C), och ordföranden i Skaraborgs sjukhusstyrelse, Pär Johnson (L), sätter sig med berörda kommunledningar och reder ut de framtida förutsättningarna.

Börja med Mariestad. En närakut kopplat till en förstärkt vårdcentral behöver inte alls betyda en sämre hälso- och sjukvård för invånarna i norra Skaraborg,

Som det nu är, så blir det istället en klar förstärkning.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.