Tisdag 28 september 2021

Skaraborg – en utsatt delregion!

År 1999 bildades Västra Götalandsregionen. Och under de 20 åren därefter har Mariestad och många andra kommuner i Skaraborg varit utsatta. Steg för steg plockas verksamheter. Ofta till Skövde som en sorts mellanstation och med Göteborg som slutstation. Och ibland direkt till Göteborg.

Vi ska inte tala om plockepinn, det är ingen humor alls i det hela, men ibland tänker jag på Mariestad som plockepinnstaden. Sjukhuset där är en av de verksamheter som har drabbats hårdast.

Före regionbildningen hade sjukhuset exempelvis en operationsavdelning, som fungerade väl och hjälpte de större sjukhusen med att avlasta mycket av de mindre operationerna. Plötsligt försvann den bara och därefter har en hel del andra verksamheter gått samma väg.

Efter en sommarstängning försvann plötsligt gynmottagningen, utan politiska beslut. Detta är två exempel av mycket som plockats från Mariestad. Av de politiker som lovat värna om patienterna i den norra delen av Skaraborg märktes föga. Och snart får sjukhuset sannolikt inte ens kallas sjukhus längre.

Mönstret har fortsatt under åren. Det allra senaste har varit att tre mottagningar skulle flyttas från sjukhuset. Då fick befolkningen äntligen nog och startade protester i form av demonstrationer, insändare i lokaltidningarna och en facebookgrupp. Tidigare har det inte varit så mycket av protester från Mariestadsborna. Lidköpingsborna har reagerat betydligt mer och lyckats rädda kvar en hel del av sina sjukvårdsresurser.

De beslutande politikerna backade efter Mariestadsbornas protester och beslöt, efter en för invånarna oviss period på drygt ett år, att sjukhuset skulle utrustas med ett Närvårdscentrum. Starten skulle enligt beslutet ske på direkten.

Men sen kom coronapandemin som förlamat det mesta emellan. Och när starten sker är osäkert. Igen!

Under tiden har röntgenmottagningen på sjukhusen både i Mariestad och Falköping stängt och flyttat till Skövde. När och om de flyttar tillbaka är ovisst.  Det senaste som riskerar att flyttas till Skövde från Mariestad står Trafikverket för. Då handlar det om teoriproven vid körkortstagning. Protester pågår. Hoppas att de biter!

Regionens hus i Mariestad var ett centrum när Skaraborg fortfarande var en region. Nu rymmer det mest verksamhet som inte har mycket med den stora regionen att göra.

Mariestad är sannolikt den kommun som plockats mest på regionala verksamheter sedan Sveriges största region tillkom. Och många är ni säkert som känner till att det finns tankar på att minska regionernas antal betydligt i landet. Enligt en utredning skulle det ske redan för ett år sedan. Nu verkar de tankarna ha sjunkit undan, åtminstone tillfälligt.

Det finns för övrigt flera andra utsatta kommuner i Skaraborg, Mariestad har definitivt inte drabbats ensam av regionbildningen. Hallå skaraborgare, inte minst ni som bor och verkar i utsatta kommuner!

Skaraborg är vår utvecklingsregion! Nu måste vi kämpa! Hårdare!

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.