Måndag 19 april 2021

Skaraborgsbygden en 65 årig lokal uppstickare

Medialandskapet genomgår och har de senaste åren genomgått en stor förändring, ägandet av svensk dagstidningspress har koncentrerats till allt färre stora mediehus. Samtidigt som detta skett så har också ett antal dagstidningar de senaste åren gått i graven. Skaraborgsbygden är på flera sätt en unik dagstidning inte bara i Skaraborg utan också i Sverige.

Det var många som 1955 hoppades att Skaraborgsbygden skulle bli en dagslända. Men de missbedömde kraften i en lokal förankring och lokal journalistik för Skaraborg. Skaraborgsbygden är en ekonomisk förening med fysiska och juridiska andelsägare, 1950 året efter att tidningsprojektet beslutats hade cirka 2000 andelsägare tecknat sig och betalt 100 kronor för sin andel (100 kronor år 1950 motsvarar cirka 1900 kronor i dagens penningvärde).

Med tidningens cirka 29 000 läsare är Skaraborgsbygden den största av dagstidningar inom den så kallade fådagarsgruppen som omfattar dagstidningar som utkommer en eller två dagar i veckan. Skaraborgsbygden är också en av få dagstidningar som är ekonomisk förening, utifrån den kooperativa principen en medlem/ägare en röst oavsett antal andelar respektive ägare innehar. Eventuella överskott har under årens lopp återinvesterats i tidningen till gagn för våra läsare.

Övrig dagspress i Skaraborg har de senaste åren/året sett en förändrad ägarstruktur där de stora mediehusen stärkt sin position. Hallmedia med flera dagstidningar i Skaraborg blev i april 2020 uppköpta av Mittmedia till 51 procent och med resterande 49 procent av norska mediekoncernen Amedia. Mittmedia har 28 tidningar i Sverige och ägs av Bonnier News samt Amedia till 80 respektive 20 procent. Nya Lidköpingstidningen köptes 2019 upp av NWT mediahus som sedan tidigare äger bland annat Skaraborgs Allehanda SLA, Mariestads tidningen och Hjo tidning och en lång rad av tidningar i Värmland och Dalsland. Situationen är likartad i övriga landet, ägandet av dagspressen blir alltmer koncentrerat till några få. Långsiktigt riskerar detta att urgröpa den lokala journalistiken och den lokala journalistiska bevakningen. Det finns även anledning att bevaka utvecklingen ur demokratisk synvinkel.

Skaraborgsbygden är den enda lokalt ägda tidningen i Skaraborg, uppdraget är sedan start att beröra och engagera våra läsare och belysa det som övrig media sällan uppmärksammar. Sedan jag kom in som styrelseordförande i tidningen för snart två år sedan och som ledarskribent sedan försommaren 2020 har jag positivt förundrats över det engagemang som jag möter varje vecka i form av telefonsamtal och e-post. Under det senaste året har vissa förändringar gjorts på redaktion och ledningsnivå i tidningen för att Skaraborgsbygden stärkta ska kunna möta framtiden och förvalta uppdraget som uppstickaren bland media i Skaraborg. Med detta vill jag tacka våra läsare, prenumeranter och annonsörer för det gångna året och tillönska ett Gott Nytt År!

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.