Fredag 14 augusti 2020

Skolfrid i Skara?

Skara är en anrik skolstad. Den gamla stiftsstaden och det gamla läroverket har varit grunden till att staden understundom också benämnts ”lärdomsstaden”.

Om kommunen, är en lärdomsstad – en stad att ta lärdom av – kan man med fog diskutera efter de senaste årens politiska turbulens kring kommunens egen gymnasieskola Katedralskolan.

Tre månader före kommunvalet 2018 visade nuvarande kommunalrådet Ylva Pettersson, i ett anförande i kommunfullmäktige, att hennes och alliansens huvudfråga är kommunens skolor. Hade det varit rikspolitik, hade man kunnat kalla inlägget ett politiskt linjetal.

Det var alliansens politiska ledare som där och då la ribban för politiken som hon ville forma efter valdagen. Ylva Pettersson besked var att ”För att trygga rätten till utbildning, utlyser vi skolfrid i Skara”.

Hon utlovade mer pengar till skolan – 17 miljoner mer än den vad den dåvarande socialdemokratiska kommunledningen då kunde anvisa. ”Gymnasieskolan får i vår budget förutsättningar att stärka långsiktig kvalitet, där elevernas och verksamhetens behov kan prioriteras, istället för kortsiktiga och förödande besparingsåtgärder”.

Hon avrundade med att konstatera att ”våra fantastiska skolledare, lärare och annan personal ska nu få kompetensutveckling och arbetsro”.

Nu har ett år gått, och någon ”skolfrid” råder sannerligen inte i Skara kommun. Knappt heller ”arbetsro”.

Under året har kommunens barn- och utbildningschef avgått i protest. Samtliga rektorer och förskolechefer har i skrivelse protesterat mot politisk klåfingrighet i deras verksamhet.

Samtliga fackliga organisationer på gymnasieskolan protesterar mot förslag att hyra ut delar av Katedralskolan till privata Olinsgymnasiet, liksom mot att kommunledningen förhandlat med detta bolag om att lämna över kommunala gymnasieprogram.

Till detta kommer en monumental åsiktsskillnad mellan den borgerliga majoriteten och den rödgröna oppositionen. Här finns inte tillstymmelse till ömsesidig förståelse och tillit. Oppositionen talar om informationsbrist och härskartekniker. Den politiska ledningen å sin sida anklagar oppositionen för lögner.

Vi kan naturligtvis inte slita tvisten om vilken väg som är klokast för gymnasiet i skolstaden Skara.

Däremot bör konstateras att de klokaste orden i denna politiska soppa kommer från ungdomen. Elevkåren på Katedralskolan har i ett uttalande vädjat om besinning:

” Elevkårens fasta ståndpunkt är fortsatt att beslut om Katedralskolans framtid kräver eftertanke. Elevkåren ser med glädje på förslag och satsningar som utvecklar Katedralskolan. Vi ställer oss också mycket positiva till ett utökat samarbete mellan skolorna. Vi ser dock hellre en diskussion förankrad i verklighet än vision när det kommer till avgörande beslut.”

Om ledningen verkligen vill visa politiska resultat, genom en förändrad skolpolitik, hade det varit mycket klokt att från början föra en bred och öppen diskussion med opposition och profession.

Kaoset som uppstått är självförvållat.
Fortsatt pajkastning är förödande.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.