Tisdag 21 maj 2019

Skövdes dilemma

Ett levande samhälle har en ”skola mitt i byn”. Det faktum att ortens unga får gå i skolan nära hemmet har ett alldeles särskilt värde. Dessutom är symboliken uppenbar; ett samhälle med barn och ungdomar är ett samhälle med framtidstro.

Ur den utgångspunkten upplever Skövdepolitikerna just nu en mardröm.  

I Varola läggs skolan ned, med motiveringen att personal inte söker sig dit. Detta ganska ihåliga argument har tyvärr blivit allt vanligare när de offentliga förvaltningarna vill kapa bort verksamhetsgrenar. Förra veckans ledare pekade på samma tillvägagångsätt när det gäller regionens utbudspunkter inom psykiatri och övrig sjukvård.

Den interna politiska kampen om Varola skola har säkert varit hård. Det är ingen hemlighet att Centerpartiet i många år slagits för skolans existens. Men när lärartjänsterna blir obesatta, och dessutom moderater, liberaler och socialdemokrater driver på, kan resultatet bara bli ett; småskolor på landsbygden försvinner. Detta även med en C-märkt ordförande i ansvarig nämnd.

Men sista ordet är nog inte sagt i Varola. Det vet politikerna. Möjligheten att etablera friskolor ger  föräldrarna viss trumf på hand. För om de vill så kan skolan i Varola dyka upp igen. Och därmed kommer Skövde kommun vackert få fortsätta betala skolan. Det finns flera platser i Skaraborg där landsbygdsskolor överlevt med lokala ägare; Torsö skärgårdsskola, Fredsberg i Töreboda och Önum i Vara är tre exempel.

Lika sorgligt är att följa hur också bostadsområdet Ryd i Skövde dräneras på kommunal verksamhet.

Skövdepolitikerna gjorde för några år sedan en positivt tydlig markering att man vill utveckla ett levande Ryd. Centralt i satsningen var en skola med möjlighet för eleverna att studera under hela grundskoleperioden. Det var synnerligen klokt; det är i socialt utsatta områden som det blir särskilt viktigt att samhällets olika institutioner är närvarande.

Det var dessutom bara något år sedan som dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) besökte Ryd. Alla närvarande myndighetspersoner betygade varandra då, hur viktigt det var att gemensamt utveckla bostadsområdet.

Nu raseras detta. Orsaken står också utanför lokalpolitikens kontroll. Det privata aktiebolaget Raoul Wallenbergskolorna (ägt av Almwik Holding AB) driver en skola i Skövde dit allt fler elever lockas. Kommunen tvingas vackert anpassa sin egen organisation efter detta. Eller som politikerna uttrycker det ”elevunderlaget räcker inte till” –  och naturligtvis är det ett av Skövdes mest utsatta bostadsområden som får ta smällen.

Å andra sidan finns det flera kommuner i landet som upplevt det motsatta. Privata skolor går i konkurs, eller helt sonika lägger ner sin verksamhet när lönsamheten minskar. Även där förväntas kommunerna på nolltid ha beredskap för att ta ansvar för strandsatta elever.

Detta håller inte. Dagens marknadsorienterade skolsystem har gått i baklås.

Kommuner bör ges avgörande inflytande över lokalisering av alla skolor inom sin kommun. Då kan också målet om en trygg sammanhållen skola, med lika förutsättningar för barn och unga,  upprätthållas.

Låt väljarna lokalt avgöra vilka skolor som ska finnas på orten.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.