Torsdag 9 juli 2020

Stabilitet i riket

Land ska med lag byggas. Och ett land behöver en stabil regering.

Det är välgörande att Sverige har en regering med tillräckligt parlamentariskt stöd för att trovärdigt företräda riket – och driva den politik man är beredd att ta ansvar för.

Sverige har i många år haft regeringar som inte haft tillräckligt stöd för sin politik. Det har lett till stor osäkerhet, instabilitet och otrygghet för såväl medborgare som företag och organisationer.

Under 2019 har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna tagit ett gemensamt ansvar för Sverige. Hittills har de dock tvingats göra det med en budget som, under kaotiska december månad ifjol, kuppades igenom av riksdagens tre högerpartier.

I veckan bröts detta, då regeringen presenterade den statsbudget som nu kommer att gälla för kommande år. Dessutom en statsbudget som kommer ligga fast genom riksdagens behandling.

Tydlig opposition

Lika viktigt för en fungerande parlamentarisk demokrati är att det finns tydliga oppositionspartier som kritiskt granskar sittande regering och lägger egna förslag som utvecklar samhällsdebatten.

Därför är det, ur parlamentarisk synvinkel, naturligt att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samordnar sin högeropposition till ett eget konservativt regeringsalternativ. Liksom att det finns ett Vänsterparti, som från andra kanten, är en blåslampa för regering och i samhällsdebatten.

Det räcker att titta på Storbritannien för att se vilket kaos en svag och oförutsägbar regeringspolitik orsakar. Nu styr ren och skär högerpopulism politiken i England inför ett stundande nyval. I Spanien hotar också nyval på grund av oförmågan att bilda en stabil regering. Spanska folket kastas åter ut i osäkerhet och otrygghet.

Orättvisa

Den svenska regeringen vet att den politik de i veckan presenterar också kan genomföras.

Regeringens reformpaketet är omfattande. I budgeten görs satsningar på upp mot 30 miljarder kronor. Det är välgörande att regeringen formar en aktiv, grön miljöpolitik för att möta klimathoten. Lika välkommet är tydliga satsningar på småföretag och på landsbygd. Liksom att stora resurser, sammanlagt åtta miljarder, riktas till kommuner och regioner för att klara vård, omsorg och skola.

Det bekymmersamma är fördelningsprofilen i skattepolitiken.

Det är en monumental orättvisa att värnskatten sänks. Reformen kostar riket över 6 miljarder och handlar om stora skattesänkningar, enbart för de drygt 350 000 rikaste i Sverige. Denna rikemansreform kan jämföras med de skatteavdrag som regeringen nu är beredd att göra för svensk glesbygdsboende, som endast kostar en bråkdel av rikemansreformen. Klokt är att regeringen sänker skatten för pensionärer.

Eftergiften för Liberalernas värnskattereform måste nu kompenseras med en tydlig rättvisepolitik i kommande skattereform.

Resultatet av skattereformen får bara bli ett; den växande klyftan mellan rika och fattiga måste minskas.

Då måste beskattning av förmögenheter, fasta värden och kapitalbeskattning upp på bordet. Liksom en säkerställd fortsatt progressiv inkomstbeskattning. Allt annat är politiskt hyckleri och kommer öka spänningarna i det svenska samhället.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Återigen är det bara att ge Per G. en eloge för hans klarsynthet! Men den här budgeten kan vara inledningen till en ny epok i svensk politik? Efter valet 2018 betedde sig Alliansen synnerligen ansvarslöst. Det enda målet var att sparka Löfven. Det var enkelt, men sedan hade man inget att komma med. S, Mp löste kaoset efter att ha gett C,L mycket stort svängrum. Bra så? Kanske, men den budget som nu lagts är ren dynamit för S. Hoppas att jag har fel, men det skulle inte förvåna om S dalar till 20% och Sd stiger till 25% i opinionsmätningarna innan nyår?
    Att ge de rika mer, samtidigt som man vet att klyftorna redan vuxit sig stora, det kan vara för högt pris för regeringsmakten? Överpriset kan leda till ett starkt konservativt block 2022?