Måndag 30 mars 2020

Stambana blir nyårslöftet?

Satsningen på väg E20 är ett lysande exempel på vad regional samverkan mellan kommuner kan leda till. Efter att alla kommuner i Skaraborg samt Västra Götalandsregionen samlat ihop 1,3 miljarder kronor så lyckades man, i förhandlingar med regeringen, få klartecken att bygga om hela E20. Totalt investeras nu sex miljarder kronor i detta jätteprojekt,

Det har redan dragit igång. Det framgår tydligt norr om Mariestad, liksom söder om Vårgårda. Kommande fem år dominerar vägarbeten utmed E 20 genom hela Skaraborg. Det handlar om sammanlagt nio etapper för att göra E20 trafiksäkert mittseparerad.

I år kommer flera viktiga etapper starta. Från söder; Tollered-Ingared, Bälinge-Vårgårda (pågår redan), förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara samt förbi Skara. Inom ett par år drar två vägprojekt igång mellan Götene och Mariestad. Allt ska vara klart år 2025.

För Skaraborg är det nödvändigt med denna förstärkning av infrastrukturen på väg. Oavsett hur lastbilar och personbilar kommer drivas i framtiden, så måste företag och medborgare mellan Vänern och Vättern ha bra vägförbindelser såväl inom Skaraborg, som till Göteborgsområdet samt Mälardalen.

Det är också genom regional samverkan som ett annat av landets största trafikbyggen just nu är igång i vårt län. Det handlar om det västsvenska trafikpaketet och Västlänken.

Nu måste kommunerna fokusera på den spårbundna trafiken genom Skaraborg. Det handlar främst om kapacitetshöjande insatser utmed Västra Stambanan. Då säger vän av ordning att sådana är inplanerade i nu gällande nationella infrastrukturplan.

Ja, det är förvissa sant. Förbispår, perrongförlängningar etc. planeras och byggs. Det är självklart alldeles utmärkt.

Men den helt avgörande frågan för järnvägstrafiken i västsverige är att på allvar öka kapaciteten genom ytterligare dubbelspår ut från Göteborg. Det räcker inte med dagens två spår. Ytterligare två spår måste byggas.

Kommunerna utmed stambanan är överens om denna satsning. Kommunerna har dessutom visat vilken potential det finns att utöka bostadsbyggandet och att ge fler människor möjlighet att bo nära natur och landsbygd och i småstäder. Den avgörande faktorn för många av dessa, är att ha effektiva pendlingsmöjligheter inom hela det arbetsmarknadsområde som Västra Götaland egentligen är.

Nya dubbelspår skulle ge utrymme för kraftigt utökad fjärrtrafik för persontransporter. Men även för fler och tätare avgångar med regiontåg. Till detta ges helt nya möjligheter att parallellt planera för fler godstransporter till och från Sveriges största hamn i Göteborg.

Detta gör att frågan om nya dubbelspår utmed Västra stambanan inte bara är en regional angelägenhet. Satsningen är en angelägenhet för hela Sverige.

Även om staten vill satsa på nya höghastighetsbanor mellan storstäder så är Västra stambanan helt central för person- och godstransporterna i Sverige. Nu måste investeringen in i kommande statliga investeringsplan.

Det är därför hög tid att åter samordna kommuner och regioner. Deras krav och nyårslöfte kan bara bli ett; nya dubbelspår från Göteborg ända upp till Falköping.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.