Fredag 20 september 2019

Starkt fokus på miljö och klimat

Inför årets val till Europaparlamentet står miljö, energi och klimatfrågorna i fokus. Väljarna sätter dessa frågor högst.

Miljö- och klimatfrågorna står också i fokus för den vårändringsbudget som regeringen nu presenterar. Det är uppenbart att de två gröna partierna, Centerpartiet och Miljöpartiet, haft stor påverkan på politikens inriktning. Trots andra meningsskiljaktigheter mellan de båda partierna, så finns ett starkt grönt växelspel mellan dem, som kommer ge positiva utslag i regeringens fortsatta miljöpolitik.

I vårändringsbudgeten läggs en stor del av reformutrymmet på just miljö- och klimatområdet. Regeringen satsar cirka två miljarder kronor på klimat och miljö, vilket gör det till området med de största sammantagna satsningarna.

Detta kan ses som en tydlig kontrast mot den statsbudget för 2019 som moderaterna och kristdemokraterna lyckades få igenom riksdagen, tack vare stöd av sverigedemokraterna. I den budgeten gjordes mycket kraftiga nedskärningar av miljöanslagen.

Det är bra att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna nu tydligt lägger ribban för omfattande investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Det som behövs är långsiktighet. Hela samhället står inför stora investeringsbehov för att möta de hotande klimatförändringarna. Det kommer påverka alla sektorer; som industrin, trafiken, hushållen och jord & skogsbruk.

Därför var energiöverenskommelsen, som för några år sedan undertecknades av S, MP, C, M och KD, så viktig. Alla partier intygade att det gemensamma syftet var att ge långsiktiga förutsättningar för samhällets alla aktörer.

Att kristdemokraterna snabbt bröt överenskommelsen var knappast oväntat, det börjar bli ett trist signum för partiets nya ledning. Det ger mediala rubriker, men ger ingen som helst trovärdighet.

Men att moderaten Ulf Kristersson också väljer att bryta överenskommelsen är bekymmersamt. Hans krav att ta bort målet om ett förnybart energisystem är direkt kontraproduktivt. Det är ju själva grundbulten i den gjorda överenskommelsen.

När moderatledaren dessutom uttalar att hans mål är att kärnkraften ska vara kvar, så backar han in i framtiden. Målet kan naturligtvis aldrig vara att gynna ett enskilt, dessutom miljöförstörande och farligt, energislag. Målen ska väl ändå handla om trygghet och hållbarhet i energisystemen.

Fråga de boende kring Three Mile Islands i USA, eller kring Tjernobyl i Ukraina om deras syn på att ha kärnkraft som ett självändamål. Eller fråga de boende kring Fukushima i Japan, som för sju år sedan drabbades av de förödande konsekvenserna av partiella härdsmältor och utsläpp av radioaktivitet från ortens ”säkra” kärnkraftverk.

Eller varför inte fråga oss som bor runt de västgötaberg där uranet antagligen måste grävas upp för att försörja Kristerssons och Busch Thors kärnkraftverk!

Statsminister Stefan Löfven har snabbt avvisat högerpartiernas försök att underminera Sveriges långsiktiga energipolitik. Till det kommer långsiktigheten i regeringens nya budget.

Det är klokt och ger stabilitet för framtiden. 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Trodde i min enfald att kärnkraften var ute ur diskussionen. Men ack vad jag bedrog mig! Nu har ”krist”-demokraterna kört igång med eländet igen. Alla argument om kärnkraftens avigsidor är klarlagda. Men tyngsta skälet till mitt motstånd mot kk är moralen, etiken. Om vi ska ha kk måste vi ha uran. Det har vi gott om här. Av miljöskäl kan vi inte bryta upp vår skiffer. Men att förstöra miljön för andra, det har ”krist”-demokraterna inget emot. På Kd:s hemsida nämns ”gyllene regeln” , Jesu ord i Bergspredikan. Vi får inte glömma den viktigaste frågan för vårt agerande. År detta RÄTT? Det gäller hela kedjan i processen kärnkraft. Från uranbrytning till slutförvaring av avfallet, vilket inte heller är löst. Där lämpar vi över problemen på tusentals kommande generationer. Kan man samtidigt tala sig varm för kristna värderingar och kärnkraft?