Torsdag 9 juli 2020

Statens vita fläck

Rikskansler Axel Oxenstierna var maktutövare av rang, när han på 1600-talet formade Sverige med regionala län, och med centrala myndigheter. Han är arkitekten bakom en stark centralmakt som sedan dess haft Sverige i ett fast grepp, oavsett det varit enväldiga kungar eller folkvalda som stått för lagarna.

Idag finns hela 347 statliga myndigheter. I detta inkluderas fyra myndigheter som lyder under riksdagen, tre statliga affärsverk, sex AP-fonder samt 84 domstolar. Däremot ingår inte 111 utlandsmyndigheter.

Antalet myndigheter är ganska konstant över åren – trots politisk retorik om att de ska minskas. För fem år (2015) sedan var antalet myndigheter 343, enligt myndigheten SCB.

Sedan 90-talet har dock antalet myndigheter totalt sett minskat. Men största orsaken är att dessa centraliserats till stora statliga kolosser. Därmed försvann regionalt självständiga myndigheter. Det gäller till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och Åklagarmyndigheten.

Utan regional beslutskraft följde att lokala kontor lades ner eller centraliserades. Det är en viktig lärdom för de politiker som förföriskt hävdar att central statlig styrning av skolor och sjukvård, skulle leda till bättre lokal skola och vård. För detta finns mycket litet stöd i praktiken. Tvärtom – staten är effektiv på att centralisera och fjärrstyra.

De senaste två åren har vi fått flera nya myndigheter. I år får vi Nämnden för prövning av oredlighet i forskning – som följd av skandalerna kring Karolinska universitetssjukhuset. Ifjol tillkom Etikprövningsnämnden efter en sammanslagning av sex regionala myndigheter. Och 2018 tillkom Jämställdhetsmyndigheten, Delegationen mot segregation, Klimatpolitiska rådet, Myndigheten för arbetmiljökunskap samt Myndigheten för digital förvaltning.

Det som är utmärkande för statliga myndigheter, är att staten envisas med att förlägga dessa säten till Mälardalen. Sex av tio finns kring Stockholm.

Men inte ens de statliga arbetsplatserna är särskilt väl spridda geografiskt. De finns också främst i storstäderna eller i större städer. Av Sverige 290 kommuner så har huvuddelen ett statligt arbetsställe! Men i 15 kommuner finns inte en enda statlig arbetsplats. Sju av dessa 15 kommuner finns mellan Vänern och Vättern, och tillhörde förr Skaraborgs län.

Skaraborg är i princip en vit fläck för staten. Inga statliga myndigheter, med undantag av Högskolan i Skövde och Skaraborgs tingsrätt. Dessutom exceptionellt många kommuner utan statlig närvaro.

En del är självförvållat. När Skaraborg äntligen fick en myndighet, Djurskyddsmyndigheten i Skara, så ägnade sig flera av länets egna riksdagsledamöter åt att aktivt motarbeta denna. Alliansregeringen la också ner myndigheten 2007.

I Januariavtalet mellan S, MP, C och L utlovas statlig närvaro i hela landet. Inga mer myndigheter ska lokaliseras till Stockholm. Men å andra sidan sägs inget om nya utlokaliseringar.

Skaraborgs riksdagsledamöter måste kraftfullt och gemensamt agera för utlokalisering av statlig myndighet till Skaraborg. Dessutom statliga arbetstillfällen i alla kommuner.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.