Söndag 19 augusti 2018

Steg framåt för tågen

I veckan enades Västra Götalands 49 kommuner och regionen om gemensamma krav när det gäller framtidens tågtrafik. Kravlistan till Trafikverket och regeringen blir därmed blytung:

-Stambana Göteborg – Borås – Jönköping
-Fyra spår mellan Göteborg och Alingsås
-Utred dubbelspår för hela sträckan Göteborg – Oslo
-Satsa på regionala järnvägar

Till detta förväntar sig Västra Götaland att nya slussar blir verklighet i Trollhättan, liksom att djupare farleder skapas till Göteborgs hamn. Samt att statens löften för E20 fullföljs.

Det är tydligt. Det är klokt. Det är genomtänkt.

Enighet

Och viktigast av allt. Västra Götaland agerar enat. Samma arbetssätt la grunden för den viktiga mångmiljardsatsningen för Västlänken så att vi äntligen kan lösa kapacitetsbristerna kring Göteborgs centralstation och få en effektiv regiontågstrafik i hela Västsverige.

Den regionala enigheten var också den enskilt viktigaste orsaken till att staten och Trafikverket också lättade på plånboken för upprustning och utbyggnad av E20 genom Skaraborg.

Nytt bolag

Förra veckan kom också ett annat viktigt inspel i den hyperaktuella trafikdebatten.

Centerledaren Annie Lööf vill förverkliga nya stambanor för höghastighetståg. Och samtidigt frigöra utrymme i Trafikverkets transportplan, så att inte en sådan satsning blir en gökunge som tränger ut andra angelägna järnvägssatsningar.

Därför föreslår partiet en liknande finansiering av de nya stambanorna som användes vid byggandet av Öresundsbron. Den innebär att ett separat offentligägt bolag bildas och ges möjlighet att lånefinansiera investeringarna, med svenska staten som garant. Därmed skulle dessa nya banor kunna färdigställas snabbare än vad som diskuteras idag. Projektet kan då bedrivas som en helhet, där ingen del av bygget i onödan styckas upp eller fördröjs, vilket skulle bli betydligt dyrare.

Det är uppenbart att Centerpartiet bäddar för en diskussion med regeringen om denna satsning. I regeringen driver Miljöpartiet kraftigt på för samma sak. Även Socialdemokraterna har haft dörren öppen för nya finansieringslösningar av detta prestigeprojekt.

Lyft ut gökungen

Det centrala i detta vägval för järnvägstrafiken är att ”gökungen” lyfts ur Trafikverkets trafikplan.  Höghastighetsbanorna får finansieras på egna meriter och ska inte tränga ut andra nödvändiga trafikinvesteringar.

Därmed bör staten kunna möta Västra Götalands, och övriga läns, krav på upprustning av de regionala järnvägssträckorna.

Det torde inte heller vara särskilt svårt att få loss de 14 miljarder som nya dubbelspår Göteborg-Alingsås kostar. Detta är inte bara en västsvensk angelägenhet – det är ett nationellt intresse att ta bort kapacitetshindren på västra stambanan.

Förutom att trafiken i närtid kan snabbas upp mellan Stockholm och Göteborg, kan regiontrafiken kraftigt byggas ut. Och Sverige säkrar att vårt gods även i framtiden går till hamnen i Göteborg och inte tvingas över till hamnen i Rotterdam och lastbilstrafik.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.