Fredag 14 maj 2021

Strategin som vandrade förbi

Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisationen WHO som ett utbrett folkhälsoproblem. De uppskattar styvt att 30-60% av kvinnorna i hela världen har antingen blivit utsatt för övergrepp av något slag.

Detta är inget som bara sker någon annan stans i världen. Det sker närmare än du tror. Det sker här. Mord, sexuella övergrepp, våldtäkt, psykiskt och fysisk misshandel är något som kvinnor överrepresenterar som offer i statistiken. Pandemin har också gjort att de kvinnor som haft ett tillflykts-ort på arbetet, vänner eller andra aktiviteter, är alltmer hemma, där vi som är lyckligt lottade ska känna trygghet. Det gäller inte för dom som blir utsatta. Hemmet blir ett helvete.

Det finns flera parametrar som vi behöver prata om här. Dels är det tystnaden. Hur pratar vi om detta så att det verkligen uppdagas hur vi år 2021, i ett land som är högt rankad i olika välfärdsparametrar, först reagerar när det sker 5 mord på tre veckor. Att det ska ske upprop efter upprop innan regeringen och resten av politiken reagerar?

Under 2020 uppgick anmälda brott under brottsrubriceringen misshandel mot kvinnor till 29 200. 80% av dessa skedde där gärningspersonen var bekant.  Samma år anmäldes 25 000 sexualbrott. 95% av offren var kvinnor. 10 100 av dessa var sexuellt ofredande och våldtäkt, och nya rubriceringen ”oaktsam våldtäkt”.

För en månad sedan släppte Statskontoret en rapport kring den strategi som regeringen antog 2017 för att stoppa mäns våld mot kvinnor. I den 133 sidor långa rapporten uppdagades det att strategin hade svårt att nå ut på kommun-nivå där skola, förskola och andra delar av samhället kunde bidra än mer med att jobba proaktivt istället för reaktivt.

Kommunerna och civilsamhället har fortfarande ett enormt ansvar att öka beredskapen för att kvinnor och barn ska få stöd och skydd, men det kräver också att rikspolitiken tar sig i kragen och utför det som krävs för att få en nollvision mot våldet och dödandet. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår i en del av utbildningarna av yrken som kan komma att möta de som är utsatta. Idag är det enbart studenter som läser till läkare, fysioteraput, psykologer, sjuksköterska, socionomer och tandläkare som har det inskrivet i sina program som obligatoriskt.

Politiken borde också fokusera mer på i sina utspel och förslag att få fler dömda. För vem kan bli hårdare dömd om det inte ens kommer upp till ytan att brottet har skett?

Rapporten från Statskontoret vandrade förbi, men det är andra saker som gäller synen på kvinnor som också vandrat förbi som i längden inte direkt förändrar samhällsnormen. Hur komiker får ett eget program för att be om ursäkt och berätta sin del i statlig tv eller hur det tar ett halvår EFTER inspelning av en känd dokusåpa och hinner sändas innan tv-bolaget själva reagerar på det.

#Metoo speglar mycket kring vår handlingsförmåga som samhälle. Vi uppmärksammade då många sexualbrott som begåtts, vi delade den ena historian om vad kvinnor varit med om efter den andra, men sen då? Är berättelserna förgäves?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.