Tisdag 3 oktober 2023

Strukturbeslut oundvikliga?

Till slut kommer verkligheten i kapp, osthyvelmodellen räcker inte när Skaraborgs sjukhus ska få bukt med ett växande ekonomiskt underskott. 2023 förväntas det uppgå till minus 350 miljoner vilket är nära 7 procent av omsättningen.

Efter flera år med tillväxt i ekonomin väntar betydligt tuffare tider för landets kommuner och regioner. Samtliga regioner förväntas gå med underskott 2023 och de kommande åren till 2025 väntas det reala skatteunderlaget minska kraftigt enligt branschorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De dystra prognoserna gör att hälso- och sjukvården som sedan länge är hårt ansträngd av pandemi, växande vårdköer och en personal som är i stort behov av återhämtning står inför ytterligare prövningar.

I det perspektivet är det växande underskottet för Skaraborgs Sjukhus extra tufft, då det i allt väsentligt beror på att tillräckliga åtgärder inte vidtagits tidigare. Varje gång som förslag presenterats på strukturella förändringar har det mött motstånd som ofta lett till att förslag blockerats. Stellan Ahlström, sjukhusdirektör vid Skaraborgs sjukhus, har ett av Skaraborgs svåraste chefsuppdrag när han nu ska försöka få gehör för nödvändiga förändringar. Att förändra strukturer inom vården rör upp känslor, befogade och obefogade. Denna gång går det knappast för politiken att bara säga nej, och köpa tid med ytterligare utredningar och uppdrag. Effekten att sticka huvudet i sanden kommer leda till ännu större underskott och fler problem.

Under de senaste 10 åren har det hänt mycket vid sjukhuset i Skövde. Miljardinvesteringar har gjorts i nya vårdlokaler som är anpassade för att möta framtidens vårdkrav. 2016 togs de nya lokalerna för förlossning och barnmedicinmottagning i bruk. Våren 2022 flyttade den vuxenpsykiatriska verksamheten med bland annat psykiatrisk akutmottagning och vårdavdelningar från Falköping in i nya vårdlokaler på sjukhuset i Skövde.  Till hösten beräknas den nya toppmoderna akuten stå klar. En akut som kommer ha kapacitet för hela Skaraborg. Det finns en framsynthet i de stora investeringsbeslut som tagits och som vi nu ser resultatet av på sjukhuset i Skövde.

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en mycket stor förändring på kort tid, vårdtider har kortats, kunskap och ny teknik möjliggör sådant vi inte kunde göra för en mansålder sedan.  Ambulansvården har utvecklats till små rullande akutsjukhus. Digitaliseringen ger helt andra möjligheter till vårdkontakt än för bara 10 – 20 år sedan. Men trots att vården genom detta blivit bättre, säkrare och genom digitaliseringen kommit betydligt närmare den vårdbehövande möter varje förändring motstånd. Trots allt tal om och insatser för att vård ska sökas på rätt nivå finns fortfarande mycket att göra för att det ska ske, alldeles för många väljer att uppsöka en akut när det i stället hade räckt med att kontakta sin vårdcentral eller ringa 1177.

Den politiska och verkställande ledningen för Skaraborgs sjukhus har ingen lätt uppgift det kommande halvåret. Det kommer krävas både mod och beslutsamhet för att inte underskottet ska tillåtas växa och skjutas på framtiden med ännu större problem som följd.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.