Måndag 3 oktober 2022

Svart i själen av en svart fredag?

Black Friday kommer från början likt andra lite udda traditioner från USA och är egentligen en klämdag med anslutning till Thanksgiving. Den infaller där den fjärde torsdagen i november, där fredagen blir en klämdag där många är lediga och det ägnas tid åt shopping inför jul. Det sägs att namnet ursprungligen kommer från en benämning på den trafikstockning de amerikanska vägarna får uppleva runt den högtiden. Lite som våra dagar innan jul och midsommar, antagligen.

I år infaller Black Friday den 26 november. I Sverige slog Black Friday-konceptet till på allvar 2017 och har sedan dess varit en etablerad shoppinghelg för svenskar. Handeln har även spunnit vidare på en förlängning av detta och kallar helgen för Black Week, och icke att förglömma, Cyber Monday.

Svensk handel förutspår i sin rapport att vi kommer att köpa grejer för omsättningen av cirka 9 miljarder kronor. Var tredje julklappsinköp sker under dessa dagar.

Efter spåren av corona har inte vårt beteende för shopping ändrats särskilt avsevärt med inköpen. Det har bara blivit flyttad till e-handeln egentligen. I en färsk undersökning har mer än varannan konsument tänkt göra inköp på dessa dagar. För de konsumenter som väljer att avstå denna ”mega-rean”, så uppger bara var tionde person att man gör det av miljömässiga skäl. Så min tanke på att vi börjar bli alltmer medvetna kring våra utsläpp och väljer med omsorg vad vi köper, kanske inte stämmer riktigt med verkligheten. Vi är duktiga på att säga, men hur gör vi?

Våra klimatutsläpp av de vanligaste handelsvaror vi köper såsom kläder, elektronik, möbler osv. sker med nästan 100% utomlands. Och en stor del av det sker också utanför EU, vilket gör det ännu svårare att bedöma vår inverkan på både miljöförstörelse och klimatpåverkan.

Vi har mycket ansvar som konsumenter att driva vår handel av varor till något som också planeten klarar av. Mer än hälften av våra utsläpp står sällanköpskonsumtionen för, vilket innebär att det vi brukar köpa under dessa dagar också är det som påverkar mest i medvetna val för klimatet.

Frågan är bara hur vi kan ställa om vårt tankesätt på de krav vi har som konsumenter. Människan har i alla tider velat byta, köpa och konsumera varor från varandra och det tillhör på något sätt en del av vårt beteende och präglat vårt status-byggande i samhället.

Samtidigt som handeln globalt blomstrar har våra lokala butiker haft och har svårt i flera år att konkurrera med handelsjättarna på marknaden och har krävt ett lokalt engagemang med både kommunens politiker och nätverk mellan lokala handlare för att småföretagen skall klara av den hårda prispressen. Lokala företag bygger ju även upp vår lokala välfärd. Och för det krävs konsumtion.

Vi inte kan förbjuda konsumtion i sig, för det funkar inte samhällsmässigt. Men var går gränsen för vad som är okej att reglera? Black Friday är helt uppåt väggarna onödigt incitament av handeln. Vilket pris ska vi betala för konsekvenserna av vårt behov av att ny-konsumera mera under dessa dagar? Är vi ärliga mot oss själva med vad vi behöver och vad vi villhöver? Hur viktig är Svarta fredagen för dig?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.