Tisdag 3 oktober 2023

Sverigedemokraterna styr regeringen

Finns det någon som är vinnare på regeringens politik? Belånade hushåll, barnfamiljer, företag, ungdomar, kommuner och klimatet är några i raden av alla som tillhör förlorarna.

Med tre år kvar till nästa riksdagsval blev söndagens partiledardebatt i SVT ovanligt het. Regeringens första år vid makten har kantats av problem och svikna vallöften. På söndagen blev det också känt att regeringen lägger förslag att sänka reduktionsplikten till 6 procent inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Ett förslag som möter hård kritik från flera håll, transportföretagen för att det inte skapar långsiktighet och drivmedelsbolagen för att regeringens beräknande prissänkning på 5,50 vid pump är kraftigt överdriven och att förslaget snarare kan leda till brist på drivmedel.

Klimatpolitiska rådet och naturvårdsverket har tidigare varnat regeringen för att Sverige inte kommer nå klimatmålen om reduktionsplikten förändras. Kristerssonregeringens problem består i hög grad av att den försatt sig i en omöjlig situation, där de i utbyte mot regeringsinnehavet gett Sverigedemokraterna ett oproportionerligt stort inflytande. Genom Tidöavtalet dikterar Sverigedemokraterna regeringens politik, utan att för den skull behöva ta ansvar för regeringsmakten.

I partiledardebatten blev det tydligt att moderater och liberaler med vånda tvingas att administrera och ställa sig bakom en politik de själva inte står bakom. Det är dock ingen annan än Ulf Kristersson och Johan Pehrson som gett Sverigedemokraterna denna position. Med den nu inslagna politiken kommer Sverige utvecklas till ett land mer likt någon av de forna öststaterna där människors frihet var kraftigt kringskuren, övervakad och begränsad. Att det ens förs diskussioner om införande av lagar som starkt påminner om kommuniststaternas angiverilagar och att det förs en diskussion 2023 om vilken kultur som ska anses vara lämplig i Sverige för tankarna till Sovjetunionen och Nazityskland. Studieförbundens och folkhögskolornas breda verksamhet ifrågasätts av högerregeringen och Sverigedemokraterna.

Genom folkbildningsverksamheten ges människor med olika bakgrund, ibland utan studietradition i familjen, möjlighet till bildning i studiecirklar och folkhögskolekurser. Om denna nedmontering och inskränkning av svenskarnas frihet ska tillåtas ske, kommer Sverige på något decennium bli ett helt annat Sverige än det frihetsälskande land vi växt upp i. När oppositionens partier med skärpa uttrycker att den svenska demokratin är hotad är det inte ett tomt hot. Det finns oroade röster hos gräsrötter i Moderaterna och Liberalerna, det är dags att dessa gör sig till tals innan det är försent.

Den stora enigheten som högerpartierna gav sken av innan valet, visar upp allt större sprickor. Ett av Sverigedemokraternas senaste utspel handlar om ifrågasättande av det svenska EU-medlemskapet. Att frågan ens kommer upp och dessutom samtidigt som Sverige är ordförandeland i EU är nog så besvärande för regeringen. Ulf Kristersson har två vägval, återta kontrollen och frigöra sig från Sverigedemokraterna och närma sig den politiska mitten eller gå till historien som den statsminister som från baksätet tappade kontrollen över Sverige.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.