Tisdag 7 juli 2020

Tokliberalt om droger

Det sker markanta förändringar av droganvändningen.

Av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2019”, som ges ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), framgår att alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat sedan mitten av 00-talet. Bland tonåringar är dagens konsumtionsnivåer historiskt låga, medan personer 65 år och äldre dricker mer än tidigare.

Även tobaksförbrukningen minskar. CAN redovisar att såväl försäljningsstatistik som konsumtionsvaneundersökningar visar att tobakskonsumtionen har minskat påtagligt under de senaste decennierna. Detta gäller främst rökning, men i viss mån även snusning.

Men – narkotikaanvändningen ökar. CAN skriver: ”Jämfört med 1990-talet är användningen av narkotika högre under 2000-talet och av tillgänglig information att döma har narkotikaanvändningen ökat ytterligare, inte minst under den senaste femårsperioden. I synnerhet rör ökningarna användning av cannabis och narkotikaklassade läkemedel.

Detta märks i hela landet. Till skillnad från läget för 20 år sedan finns numera exempelvis kokain och marijuana att tillgå i de flesta svenska län. Vidare har utbudet av olika sorters narkotika ökat, inte minst på grund av att nya psykoaktiva substanser introducerats genom internethandel. Till detta kan läggas ökning av traditionella narkotikaklassade läkemedel. Totalt har cirka tre procent av befolkningen använt cannabis senaste året.

Som en följd ökar också den narkotikarelaterade brottsligheten. Kriminella gäng slåss om en lukrativ marknad.

Det är en märklig absurditet att, samtidigt som samhället successivt lyckas minska användning av alkohol och tobaksvaror genom strikt kontroll av tillgänglighet, så vill en medvetet iscensatt global lobbying öka (!) tillgängligheten av narkotika. Det är den fullständigt upp och ner vända världen.

Drivande i den svenska debatten är drogliberala kraftfält. Inte minst i Centerns ungdomsförbund, där man under parollen ”envar är sin egen hälsas smed” vill bort från statliga förbud och regler. Inte ens informationskampanjer är ok. Tillgängligheten till alkohol och narkotika ska öka, enligt CUF.

För i princip vill CUF att alla droger ska legaliseras. Det är en galen tokliberalism. Ingenting tyder på att en sådan väg skulle förbättra hälsan, minska dödligheten och utrota brottsligheten inom narkotikavärlden.

I riksdagen har flera partier nu öppnat för legalisering och ökad tillgänglighet av cannabis/marijuana/hasch. Det handlar om en avkriminalisering för eget bruk. Främsta argumentet är förhoppningen att samhället enklare ska kunna hjälpa missbrukare.

Men det håller inte. Sverige måste fortsatt ha en mycket restriktiv narkotikapolitik. Där innehav, köp, försäljning och användning av heroin, kokain, cannabis och andra narkotiska droger ska vara olagligt.

Samtidigt ska samhället prioritera förebyggande insatser, för att ingen ska börja missbruka, liksom erbjuda hjälp till de som fastnat i drogträsket. Till exempel med sprututbytesprogram etc.

Tokliberalism och drogromantik utgör en seriös fara för folkhälsan.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Per G. skriver om ”galen tokliberalism”. Det är stora ord men sanna! Innan kriminaliseringen av ”eget bruk” kom, hade polisen svårigheter att komma åt langningen. I de länder där många droger är lagliga har man större knarkproblem än hos oss! Det kanske mest effektiva medlet mot allt bruk/missbruk är det förebyggande arbetet. Ingen ska komma i läge att anse droger vara ett lockande alternativ i livet! Allt har en gräns, även liberalismen! Där har Per G. onekligen en poäng!