Tisdag 30 november 2021

Tomma tunnor skramlar mest

Under sommaren har högermedia riktat in sig på att utmåla Centerpartiet som ett landsbygdsfientligt parti.  Det skulle vara intressant om högermedia ägnade en stund att granska vilka landsbygdsinitiativ och frågor som högerpartierna med äkta engagemang de facto drivit/driver. I stället väljer man att slå ner på landsbygdens bästa politiska vän.

Det råder ingen tvekan om att Centerpartiet som är sprunget ur landsbygdens befolkning, där den stabila väljarbasen alltjämt finns, med kraft alltid drivit landsbygdens och de gröna näringarnas frågor under partiets 110 åriga historia. Som bevis räcker det att ta del av riksdagsledamöternas arbete oavsett om det varit under Torbjörn Fälldins, Karin Söders, Olof Johanssons, Maud Olofssons eller nu Annie Lööfs ledning. Utan Centerpartiets opinionsbildande och enträgna arbete att skapa politisk majoritet för bättre villkor för bönder, företagare och boende på landsbygden hade inte landsbygden varit det den är idag. Men med det sagt är långt ifrån allt bra. Den regionala klyvningen fortgår, kampen för landsbygdens frågor är fortsatt central inte minst kopplat till frågor om äganderätt, strandskydd samt skogens och de gröna näringarnas centrala roll för livsmedel- och energiproduktion.

Den 30 juni valde Moderaterna att i media presentera ett hastigt sammansatt landsbygdspaket riktat till Centerpartiet i ett försök att få stöd för Ulf Kristersson som statsminister. Paketet var som hämtat ur Centerpartiets riksdagsmotioner. Varför hade då inte Moderaterna med sina politiska kamrater (SD, KD och L) tidigare stött dessa riksdagsmotioner? Hade man gjort det hade det varit en majoritet i riksdagen. När Centerpartiet och Liberalerna slöt det nu havererade Januariavtalet för att släppa fram en S och Mp regering 2019 så var 13 av de 73 punkterna frågor för att förbättra landsbygdens villkor.

Flera av de punkterna har under de senaste två åren blivit beslutad politik i pengar sköts det till 2,24 miljarder till landsbygden i budgeten 2020, finansieringen för landsbygdsprogrammet säkrades med nya pengar 2021 och 2022 samt ytterligare 417 miljoner sköts till för att stärka lantbrukets konkurrenskraft i årets vårändringsbudget. Kravet för att släppa fram Löfven som statsminister i juli var att luckra upp strandskyddet och stärka äganderätten för landets skogsägare, båda centrala punkter i januariavtalet som inte hunnit verkställas men som Socialdemokraterna lovat genomföra oavsett Miljöpartiets ståndpunkt.

Alliansregeringarna 2006 – 2014 hade möjligheten att luckra upp strandskyddet och stärka äganderätten, då fick inte Centerpartiet med sig övriga Allianspartier. I stället så fick vi på landsbygden av den moderata statsministern Reinfeldt höra att lantbruket var ett särintresse och av den moderata finansministern Borg höra att lantbruket inte har någon framtid. Om några veckor håller Centerpartiet partistämma, den digra motionsfloden på 600 motioner handlar som vanligt mycket om landsbygd, lantbruk, småföretagande, bredbandsutbyggnad, jakt och rovdjurspolitik. Precis som det ska vara i Sveriges främsta landsbygdsparti.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.