Fredag 27 maj 2022

Totalförsvaret behöver stärkas

Vid veckans rikskonferens med Folk och Försvar var det alvarliga säkerhetspolitiska läget i vårt närområde med Rysslands militära mobilisering runt Ukraina och hot mot fria självständiga stater återkommande frågor.

Budskapen vid årets rikskonferens med Folk och Försvar var allvarligt formulerade. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) inledde sitt anförande med att säga ”Den europeiska säkerhetsordningen hotas av Rysslands agerande”. ÖB Micael Bydén sa i sitt anförande ”Vi befinner oss i en allvarlig säkerhetspolitisk situation”.

Efter drygt 20 år med Putinstyre vill Ryssland beröva länder sin nationella suveränitet att själva fatta beslut, att avgöra och välja partners. Det som nu sker är fortsättningen på en kedja av ryska händelser, kriget i Georgien 2008, annekteringen av Krim 2014, och nu den omfattande militära mobiliseringen runt Ukraina. Parallellt har det blivit allt svårare för oppositionella att agera och delta i de ryska valen, kritiska oberoende medier tystas och dagarna innan nyåret beslutade en rysk domstol att förbjuda den ryska människorättsorganisationen Memorial att verka.

Ryssland visar att de vill återta kontrollen och bestämma ordningen långt utanför sin landsgräns, där målet tycks vara ett återupprättat postsovjetiskt landrum. En rysk invasion av Ukraina skulle med största sannolikhet få långtgående effekter och destabilisera Europa för lång tid.

Den svenska försvarsberedningen pekade redan för tre år sedan på riskerna och behovet av ett starkare svenskt totalförsvar. Det senaste försvarsbeslutet innebär också att Sverige bygger ny operativ militär förmåga med ökad flexibilitet och återinförd värnplikt. Samtidigt går det inte att bortse från att decennier av nedmonterat försvar och föråldrat materiel och borttagen militär infrastruktur tar tid att bygga upp.

Lika viktigt som den militära förmågan är dock att frågorna kring samhällets robusthet, uthållighet och förmåga att även i kris fungera sätts i strålkastarljuset. Det finns idag allvarliga brister kring elförsörjning och eldistribution, betalsystem som kräver tillgång till internet och el för att fungera, hur ska vi kontakta omvärlden vid långvarigt elavbrott då mobilmaster och telefoner kräver el? Hur ska Göteborgs hamn få ut sitt gods om elen på Västra Stambanan är borta? Hur klarar vi livsmedelsförsörjningen till Sveriges invånare med den låga självförsörjningsgraden på mat och insatsråvaror till Sveriges lantbrukare? En militär förmåga kan aldrig ersätta någon av dessa delar men helheten måste fungera i samhällsstrukturen om den militära förmågan ska få full effekt.

I svensk politik har Centerpartiet historiskt varit en varm anhängare av totalförsvarstanken. När försvarsutskottsledamoten Daniel Bäckström (C) talade på rikskonferensen var det just totalförsvaret, det vill säga det militära och civila försvaret han lyfte, och nödvändigheten av robusthet och uthållighet över tid. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, med nio månader kvar till valet finns det en potential för Centerpartiet att med trovärdighet profilera sig och med kraft driva på och sätta totalförsvarsfrågorna i politikens centrum för ett säkrare och robustare Sverige.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.