Onsdag 15 augusti 2018

Twittra inte bort landsbygden

Så kom den då. Regeringens landsbygdspolitiska proposition. Förslagen är baserade på parlamentariska landsbygdskommitteens förslag, där partierna i bred enighet pekat ut 75 nödvändiga åtgärder för att stärka småorter och landsbygd.

Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” organiserar lokala utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar runt om i vårt avlånga land. Organisationen välkomnar regeringens förslag. En av rörelsens ordförande, Staffan Nilsson, markerar att han ser regeringens förslag ”som ett konstruktivt första steg mot ett land i balans och hoppas att både regeringspartierna och oppositionen fortsätter arbeta i samma optimistiska anda”.

”Hela Sverige ska leva” efterlyser ett brett politiskt samarbete. Precis som skett för landets livsmedelspolitik, energipolitik, klimatpolitik och, nu senast, vattenpolitiken – områden som alla är nyckelfaktorer för svensk landsbygd och för de gröna näringarna.

”Landsbygdsfrågorna ska inte användas som slagträ i partipolitiska debatter – de är alldeles för viktiga för det”, säger organisationens andra ordförande Åse Classon

Det låter som en from förhoppning. För bläcket hann knappt torka, förrän attackerna sattes in på twitter och i sociala medier. Ledande centerföreträdare i Europaparlamentet och i riksdagsgruppen valde att tolka uttalanden av statsministern på ett sätt som snuddar gränsen för direkt vantolkning, eller med en dagsaktuell vokabulär; ”fake news”.

Det statsministern faktiskt uttalade när propositionen lades var att /citat/ ”För mig är det viktigt att hela Sverige håller ihop och därför har vi lagt om riktningen för landsbygdspolitiken. Det här är ett långsiktigt arbete, men vi ska sluta klyftan mellan olika delar av landet och landsbygdspropositionen är ett viktigt verktyg.”

Detta borde bemötas med visst mått av respekt. Och tas som utgångspunkt för att driva sakfrågorna vidare, i syfte att uppnå resultat.

Det är möjligt att den c-märkta kommunikationscentralen nu vill lägga tonen för den kommande valdebatten. Men det bådar inte gott – och de som i slutändan kan komma att stå som förlorare är de människor och företag på landsbygden som förväntar sig en reell omläggning av politiken för att minska  klyftorna mellan storstad och landsort.

Fokus måste läggas på sakpolitiken. I sak är det bra att resurserna ökas för landsbygdsutveckling. Anslagen på en lång rad områden ökas med 1,5 miljarder åren 2019 och 2020, för att därefter ligga på + 400 miljoner kronor årligen. Det handlar om företagande, innovation och kunskapsutveckling liksom utbildning, boende, transporter och kultur. Dessutom ökas Norrlandsstödet.

Samtidigt är det en brist att riktigt skarpa förslag inte finns med i propositionen. Regeringens proposition är istället en ”långsiktig inriktning”. Men det är faktiskt gott så.

Det viktiga är att denna långsiktiga inriktning blir grunden för skarpa politiska förslag i samma riktning. Med nuvarande cirkus i Sveriges riksdag kan detta enbart säkerställas med förtroendefulla breda uppgörelser.

Endast särintressen runt Stureplan tjänar på att denna möjlighet skjuts i sank.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.