Måndag 21 september 2020

Ungern som modell

Det folkvalda Europaparlamentet har tröttnat på att EU:s medlemsstater gör för lite för att hantera bristande rättsstatlighet i Ungern och Polen. Förra veckan röstade därför EU-parlamentet om att EU kraftfullt måste agera mot dessa staters åsidosättande av demokrati. rättssäkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter.

En klar majoritet ställde sig bakom resolutionen; 446 ledamöter var för mot 176 som motsatte sig resolutionen. Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för resolutionen – utom Sverigedemokraternas tre ledamöter.

Sverigedemokraternas mångårige EU-parlamentariker Peter Lundgren menar att EU:s reaktion är ”smått hysterisk” och säger:

”Vi ser inte alls att demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsväsendets oberoende skulle vara hotat i Ungern”.

Tydligare kan det inte sägas. Vi har hört det förut, att ledande företrädare för Sverigedemokraterna hyllar Ungern som ett föregångsland. Nu försvaras åter landet av SD:s partiledning; det högernationalistiska partiet Fidez samhällsomvandling har Sverigedemokraternas stöd.

Men från alla oberoende betraktare, kommer alarmerande beskrivningar av utvecklingen i landet. Premiärminister Viktor Orban talar föraktfullt om västlig demokrati, och lyfter istället fram totalitära Ryssland och Kina.

Den ideologiska grunden är enkel. Medan vi i Sverige, som i andra liberala och socialdemokratiska stater, utgår från att individens fri- och rättigheter är det centrala, så är det inte alls så i Ungern.

I Ungern åsidosätts mänskliga rättigheter och diskriminering av minoriteter sätts i system. Universitet och lärosäten styrs upp av den politiska makten. Rättssäkerheten hotas med politisk intervenering i domstolar.

Ungern är EU:s mest korrupta stat, efter Grekland, och uppvisar en negativ utveckling när det gäller ”pressfrihet”. Det pågår ett sofistikerat sätt att strypa en fri och obunden press genom att Fidesz-anknutna oligarker köpt upp 80 procent av Ungerns media och styr dessa enligt regimens vilja. Staten kvitterar med att styra offentliga annonspengar till dessa media. Formellt finns pressfrihet – men inte i realiteten.

Enbart enögt högernationalistiska krafter kan blunda för hur landet går i en antidemokratisk riktning. Tvärtom ser dessa krafter landet som en framtidsmodell – något att efterlikna. Regeringspartiet Fidesz framhåller också Ungern som modell för hela Europa.

I denna samhällsmodell är inte individens rättigheter det centrala. Allt utgår från ”nationen” som subjekt, och med en avgränsad definition av vilka som är äkta ungrare. Minoriteter utesluts.

Med sådan ideologi blir det, i en svensk kontext, ointressant att människor vill kunna låna böcker på sitt eget språk i kommunens bibliotek. Liksom att människors vill klä sig enligt sin tradition. Eller få äta sin mat. Eller att få se, eller skapa, de konstverk man vill. Eller ägna sin gud en bönestund.

Med Ungern som förebild, blir det som sker i Sölvesborg och SD-styrda kommuner ideologiskt logiskt. För det är så man ser på minoriteter.

Det är ett sluttande plan.
Historien har lärt oss var det kan sluta.

 • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
 • vastaspojken

  Varför försvann min kommentar? Har jag blivit för tjatig?

  • Ursäkta en miss från oss.
   Den är utlagd nu.
   /Per G

  • Hej igen, Upptäckte att dina mejl hamnade i vår ”spam-korg”. Plötsligt har mejl från Disquz klassats som skräppost. Men det är nu justerat. Ber om ursäkt. Dina kommentarer ska nu vara utlagda /Per G