Onsdag 3 juni 2020

Uran är nu EU-valfråga

Kristdemokraterna vill bygga ut kärnkraften.

Detta trots kärnkraftens stora säkerhetsrisker, med flera stora olyckor. Först vid Three Mile Island i USA. Sedan härdsmältan i Tjernobyl Ukraina, som ledde till radioaktiv förgiftning ända upp i Sverige, förutom de ohyggliga konsekvenserna i närområdet kring Tjernobyl. Området är nu öde och för evigt förstört. Trots att katastrofen skedde över 30 år sedan, så arbetar man fortfarande med att försöka kapsla in resterna av reaktorn.

För åtta år sedan, 2011, skedde åter en härdsmälta. Den gången i Fukushima i Japan. Effekterna var enorma och ledde till att kärnkraftsutbyggnaden runt om i hela världen stoppades. I Tyskland valde Ebba Busch Thors kristdemokratiska partikamrat, regeringschef Angela Merkel, att omedelbart stoppa flera kärnkraftsaggregat och påbörja en snabbavveckling av kärnkraften.

Dessutom tillkommer att slutförvaringen av det radioaktiva utbrända avfallet måste garanteras i 100 000-tals år. Något som ännu ej heller är löst. Dessutom bidrar kärnkraften till att kärnvapen sprids till allt fler länder.

Kristdemokraterna hotar nu att spräcka den breda långsiktiga energiöverenskommelsen om inte övriga partier går med på att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Eftersom kärnkraften är ekonomiskt olönsam, så är innebörden att Ebba Busch Thor är beredd att öppna för att statliga skattepengar ska subventionera denna energikälla!

Nu väljer Busch Thor att lyfta in kärnkraftsfrågan i valrörelsen inför EU-valet den 26 maj. Hon säger i Sveriges Radio att hon vill se ”en europeisk standard för godkännande av reaktorer och ny kärnkraft”. Hon slår fast att kärnkraftsutbyggnaden är ett praktexempel på vad man skulle kunna samarbete om inom den europeiska unionen.

Den tynande kärnkraftsindustrin gnuggar säkert förtjust händerna. Men har Ebba Busch Thor verkligen tänkt igenom vad hon egentligen förslår?

Var i Europa finns det uran som ska försörja alla dessa europeiska kärnkraftverk? Jo, de finns framför allt i Sverige; i Jämtland och kring Västgötabergen i Skaraborg.

När Sverige blev medlem i EU var uranbrytningen en av knäckfrågorna. Sverige var väl medveten om att det fanns europeiska intressen som girigt sneglade på de svenska urantillgångarna. Men de svenska förhandlarna lyckades få EU att godkänna att det kommunala vetot även i fortsättningen ska gälla mot uranbrytning i Sverige.

Riksdagen har sedan gått ännu längre. Ifjol beslöt riksdagen att totalförbjuda all uranbrytning. Det är värt att notera att just Kristdemokraterna sa nej och vill istället tillåta uranbrytning.

Uppenbart har kristdemokraterna en plan. Men konsekvensen av att låta EU bestämma om kärnkraften är att Europas urantillgångar då också blir en gemensam EU-fråga.

För skaraborgarna är frågan glasklar; EU ska vare sig besluta om kärnkraft eller uranbrytning. Det är djupt tragiskt att Ebba Busch Thor – som är invald i riksdagen som ledamot för Skaraborg – väljer att  inte lyssna på detta.

Var ska uranet till Kristdemokraternas kärnkraftverk hämtas? Betänk det på valdagen den 26 maj.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Det här är en fråga med sprängkraft. Om kristdemokraterna menar allvar med sitt tal om ”kristen värdegrund” och bibelcitatet som brukar kallas ”Gyllene Regeln”, vilken finns på partiets hemsida, då vet jag inte hur EBT har tänkt sig utvecklingen. Kärnkraft kräver uran, det har vi gott om. Problemet är de enorma skadeverkningarna på miljön vid brytningen av skiffern. Men ska vi då följa Bibelns ord om att inte göra mot andra det vi inte vill att de gör mot oss, var ska vi då hämta uranet? Är inte andras miljö lika mycket värd som Skaraborgarnas? Det här borde Kd Klargöra innan valet