Onsdag 13 november 2019

Uran för SD och KD?

I EU-valet försökte flera partier slå blå dunster i väljarnas ögon, genom att påstå att kärnkraft är koldioxidfritt. Så är det inte. Det går åt stora mängder fossil energi för att bryta uran, tillverka bränslestavar, bygga kärnkraftverk och slutförvara det radioaktiva avfallet.

Jämför man kärnkraft och vindkraft, så är utsläppen av koldioxid från kärnkraften 25 gånger större (för vindkraft 5 gram/kilowattimme mot 125 gram för kärnkraft). Kärnkraftens koldioxidutsläpp är betydligt större än såväl vattenkraft som solenergi.

Sanningen är att inte ens ur ekonomisk synvinkel är kärnkraften en lösning på någonting. Energikällan överlever inte utan kraftig subventionering med skattepengar. Något som Sveriges riksdag sagt nej till. Riksdagens besked är att om nuvarande kärnkraftsaggregat ska ersättas, då måste de betalas av marknaden. Därför stängs nu flera aggregat.

Vattenfalls vd Magnus Hall konstaterade mitt i valrörelsen att det inte är en lösning på klimatfrågan att driva vidare aggregaten Ringhals 1 och 2. Ekonomin talar för avveckling. Bolaget har beslutat om slutlig avställning för Ringhals 2 blir senast 31 december 2019, och för Ringhals 1 ett år senare.

Så ser det ut i hela världen. Många av planerade kärnkraftsbyggen har stoppats eller kraftigt försenats. Tyskland avvecklar all kärnkraft. I oktober stängde Taiwan två aggregat och meddelade att all kärnkraft ska vara borta år 2025. I november meddelade Toshiba att de ger upp planerna att bygga tre aggregat vid Moorside i England. I december stoppades planerna på ett turkiskt aggregat i Sinop. I januari gav Hitachi upp ett aggregatbygge i Wales. Och för två månader sedan beslöts att stänga ytterligare tre aggregat i Japan. Allt enligt tidningen Sveriges Natur.

Och för det omtalade reaktorbygget vid Olkiluoto i Finland så har kostnaderna skjutit i höjden och tidplanen är sedan länge spräckt. Koldioxidutsläppen i Finland skulle kunna minska med 38 miljoner ton koldioxid om Finland istället satsat på förnybara energikällor. Professor Mark Z Jacobson vid Stanfords universitet, USA, menar att skillnaden i utsläpp, jämfört med vindkraft, motsvarar 68 procent av Finlands växthusgasutsläpp år 2015!

Det är snart bara Jimmie Åkesson (SD) och Ebba Busch Thor (KD) som envist lovprisar kärnkraften. Åkesson har uttalat att han vill se fler kärnkraftverk i Polen, på andra sidan Östersjön. Och Ebba Busch Thor ser utbyggd kärnkraft som en paradfråga att besluta om i EU.

Men båda partiledarna är svaret skyldig på två väsentliga punkter:
Hur och var ska det giftiga radioaktiva avfallet tas om hand kommande 100 000 år? Och var vill partiledarna ha de gigantiska dagbrott som krävs för att bryta det uran som verken kräver?

En fingervisning till deras svar är att både SD och KD under 2018, i riksdagen, röstade för att tillåta uranbrytning i Sverige!

Alla vet att svenskt uran främst finns runt bergen i Västergötland. Så någon annan plats för uranbrytning lär knappast vara aktuell.

Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson är skyldig ett svar på detta, till alla som bor i Västergötland.
Var vill man gräva upp sitt uran?
Varför ska uranbrytning vara tillåtet i Skaraborg?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Kd och Sd kommer alldeles för lätt undan i kärnkraftsdebatten. Speciellt ”Krist”demokraterna med stridbara EBT i spetsen borde avkrävas rakare besked vad gäller uranbrytningen! Ska vi bryta här och fördärva vår miljö eller ska vi i ”kristen” anda förstöra andra människors livsmiljö? Att argumentera för kärnkraft utan att redogöra för hela bränslecykeln är direkt oärligt!