Onsdag 2 december 2020

Utan företagen stannar Skaraborg!

I veckan kom ett efterlängtat besked till Skaraborgs och Sveriges alla företagare, regeringen och samarbetspartierna meddelade att krisstödet under pandemin till svenska företag och enskilda firmor förlängs. Centerledaren Annie Lööf kommenterade uppgörelsen ”Utan företagen stannar Sverige. Därför förlänger vi nu flera stöd så att de som drabbats även under hösten får hjälp att klara sig igenom krisen”.

Det är ett antal stödåtgärder som ingår i paketet som presenterades. Korttidspermittering kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. Dagens tidsgräns på nio månader tas tillfälligt bort fram till 30 juni 2021. Subventioneringsgraden kommer vara 75 procent januari – mars och 50 procent april – juni. Viktigt stöd så företagarna inte tvingas säga upp personal som behövs när konjunkturen återgår till ett normalläge.

Omställningsstödet förlängs under ytterligare tre månader för augusti – oktober. Stödet riktar sig till företag som tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med motsvarande period 2019. Det maximala stödet uppgår till 30 miljoner kronor per företag. För enskilda firmor förlängs omsättningsstödet i ytterligare tre månader, augusti – oktober.  Även här gäller att företag som tappat mer än 50 procent av omsättningen jämfört med 2019 kan söka stödet. Som mest kan man få 70 procent av de förlorade intäkterna eller maximalt 72 000 kronor per företag under den nya stödperioden.

Möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar, exempelvis arbetsgivaravgifter och moms, förlängs ytterligare under ett år. Hittills har 100 000 sådana anstånd meddelats. Utöver dessa viktiga besked förlängs de tillfälliga lättnaderna i reglerna för a-kassa för företagare som framförallt utökar möjligheten att lägga sitt företag vilande och få a-kassa.

Krisstöden till företagen under rådande pandemin är mycket viktiga i ett skede där många företag har belagts eller i det närmaste belagts med näringsförbud.  Uppgörelsen mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna välkomnades av organisationen Företagarna, de åtgärder som organisationen lyft som de viktigaste återfinns i uppgörelsen. Centerpartiets och Liberalernas inflytande på regeringspolitiken under coronakrisen har och är särskilt viktigt på företagarområdet. Det är ingen tvekan om att Centerpartiet med rötterna bland småföretagare och lantbrukare har en nära och stor förståelse för företagens behov.

Det är nu av största vikt att de myndigheter som handlägger de tillfälliga stödåtgärderna ges resurser att snabbt bereda dem och få pengarna utbetalda där de hör hemma. Ansvariga myndigheter får inte tveka eller fördröja beslut, principen hellre fria än fälla behöver tillämpas nu. De åtgärder som i veckan presenterades är viktiga, det är dock lika viktigt att arbetet med att långsiktigt förbättra företagsklimatet inte tappar fart. I januariöverenskommelsen fick Centerpartiet och Liberalerna med flera viktiga punkter för att långsiktigt förstärka företagens konkurrenskraft, en del har redan genomförts men mycket återstår.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.