Måndag 30 mars 2020

Utmaning för pressen

Förra veckan lades tidningen Östra Småland ner. Nyligen gick Alingsås Tidning i konkurs.

Förändringarna inom dagspressen går i en rasande takt. Utmanade av globala aktörer, nättjänster och sociala medier, blir situationen allt tuffare.

Det märks också i Skaraborg. Under senaste året har ägarkoncentrationen ökat. NWT-koncernen har köpt tidigare lokalt ägda Nya Lidköpings-Tidningen. Nu kontrollerar NWT lokalpressen i 12 av Skaraborgs 15 kommuner.

Enbart Falköping, Skara och Tidaholm har idag lokaltidningar som inte styrs från familjen Ander i Värmland. Men dessa tidningar styrs å sin sida av Hall Media AB i Jönköping. Nu varslar Hall Media om nedskärningar. Över 160 anställda ska bort. Cirka 65 berör medieproduktionen. Koncernen signalerar att de dagliga lokala papperstidningarna inom kort är borta. Istället hänvisas till webbsidor, samt en tänkt ny länstäckande printad tidning.

Även lokalt ägda Skaraborgsbygden brottas med ekonomiska utmaningar som tyvärr också innebär minskning av såväl redaktionell som administrativ personal.

Enda ljusglimten på Skaraborgs mediehimmel är att SVT Väst åter öppnar en lokal redaktion.

Utvecklingen ställer stora krav på att tidningarnas företagsledningar har strategisk kompetens och kunskap, för att publicistiskt, ekonomiskt och organisatoriskt manövrera respektive företag på denna föränderliga marknad.

Men den riktigt stora utmaningen ligger utanför tidningshusen. Det faktum att antalet redaktioner och att antalet journalister blir färre, gör att den ”tredje statsmakten” succesivt avlövas möjligheter att bevaka och kritiskt granska vårt samhälle.

Ett tidens tecken är att i de flesta kommunerna är det betydligt fler anställda på kommunernas kommunikationsenheter, än på lokala tidningsredaktioner. Oberoende journalistisk bevakning ersätts av egna propagandakanaler.

Ansvaret för utvecklingen ligger också hos tidningsägarna. I somliga mediehus tycks inte den demokratiska uppgiften att kritiskt granska samhället ha högsta prioritet. Även tidningshusen lockas in i en digital medielogik, som premierar maximering av antal klick i sociala medier och där journalistiken lätt kantrar över till returinformation, underhållning och förströelse.

Inget ont i det senare, men dagspressens grundläggande roll är betydligt större och viktigare, än så.

Skaraborgsbygdens grundläggande syfte är publicistiskt, som vi uttrycker det i vår vision: Vi ska vara en självklar och aktuell del av nyhetsförmedlingen inom Skaraborg, som värderas för sin bredd, sina allsidiga reportage och fördjupande analyser samt för sin betydelse för opinionsbildning och samhällsdebatt.

En fri och obunden dagspress ger mångfald och bredd inom nyhetsförmedling och opinionsbildning. Detta är helt grundläggande för en levande demokrati. Det vet varenda en av världens diktatorer.

Ett demokratiskt samhälle behöver starka redaktioner, med kompetenta journalister som vågar, och vill, granska vad som sker i kommuner, region och stat samt i näringsliv och organisationsliv.

Detta är dagspressens kärnverksamhet. Kloka tidningsledningar måste prioritera detta.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.