Fredag 20 september 2019

Väldigt lite närsjukvård

Regionens hälso- och sjukvårdspolitiker har länge utlovat en kraftfull satsning på den nära vården. Ett omställningspaket har satts i sjön, för att minska köer till akuter och avlasta hårt pressade sjukhus.

Syftet uppges inte primärt vara att spara pengar, utan om att använda befintliga resurser på ett bättre sätt. Detta för att möta såväl befolkningsökning som ett allt större vårdbehov.

Två punkter är centrala; för det första att utveckla och stärka den nära vården, för det andra att koncentrera viss sjukhusvård för bättre kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

I Skaraborg har punkt ett blivit ett uttalat mantra för sjukvårdspolitiker. Och det finns också lyckade exempel på att detta lyckats. Ett exempel är de mobila hemsjukvårdsteamen som kvalitetssäkert kan ge vård åt patienter i deras hemmiljö.

Men när det gäller att utveckla närsjukvården i övrigt, så märks inte mycket av de vackra orden. Tydligast är det när man studerar exemplet Mariestad och norra Skaraborg.

I samband med att östra hälso- och sjukvårdsnämnden våren 2016 stängde medicinplatserna i Mariestad, lovade ansvariga politiker att utveckla ett helt nytt närsjukvårdscentrum i Mariestad. Beslutet togs i maj 2016 och det förutskickades att satsningen skulle ”ge mervärde för invånarna i norra Skaraborg”.

Men nu rinner tiden iväg, och Mariestads sjukhus blir av med mer och mer av sin verksamhet.  Medicinplatserna försvann. De utlovade ”mellanvårdsplatserna” blev inte ens verklighet. När också de ströks, röt kommunalrådet Johan Abrahamsson i Mariestad till, och menade att regionpolitikerna ”lurat skjortan av Mariestads kommun och Mariestadsborna”. Regionpolitikerna tvådde sina händer och pekade på att tjänstemän tagit besluten på grund av personalbrist.

Regionen hade ifjol ett gyllene tillfälle att verkligen visa att man menar allvar med planerna att utveckla närsjukvårdscentrat. Det var när försöksverksamheten med nya närakuter också skulle prövas i Skaraborg. Tidigare försök i Göteborg och bohuslänska Tanum har varit mycket lyckade.

Men detta tillfället missade regionen fullständigt, genom att placera försöket med närakut i Skaraborg till Lidköping! Vad var meningen med det? Där finns jourcentral och där finns sjukhus. Det hade varit betydligt mer intressant att se hur en ny närakut skulle fungera i det underförsörjda norra Skaraborg. Varför kan regionen placera en närakut vid vårdcentralen i Tanum – långt från sjukhusen i NÄL och Uddevalla – men inte vid Mariestads sjukhus? Obegripligt.

Och nu kommer signaler om att flera öppenvårdsmottagningar ska stängas i Mariestad, bland annat för hudvård och mottagningen för öron, näs och hals.

Det som pågår är inte att bygga ut närsjukvården – det är istället att raskt avlöva sjukhuset i Mariestad så mycket verksamhet som är möjligt. Och istället centralisera det mesta till Skövde. Eller är tanken att en utvecklad närsjukvård och primärvård enbart ska lokaliseras till Skövde och Lidköping?

Finns det en verklig vilja att utveckla närsjukvård och primärvård?  Hälso- och sjukvårdsnämnden kan börja med att reda ut vad det utlovade närsjukvårdscentrum i Mariestad egentligen ska innehålla?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.