Måndag 23 juli 2018

Välja bostad med hjärtat

När svenskarna väljer bostad  så är det tre faktorer som värderas högst. Nio av tio vill bo i en lugn omgivning. Lika många  vill ha möjlighet att utöva sina intressen. Nio av tio vill också ha närhet till natur, skog och mark.

Allt enligt en undersökning som Kantar Sifo gjort för Landshypotek Bank, och som presenteras med orden:

Den bild som målas upp när landsbygden diskuteras är ofta dyster och utan framtidsutsikter. En vanlig uppfattning är att många därför vill flytta från landsbygden in till städerna. Men vill människor verkligen det? Den undersökning som Landshypotek Bank har gjort tillsammans med Kantar Sifo visar motsatsen. Det är landsbygden och villalivet vi drömmer om, när vi får välja boende med hjärtat.”

I samma undersökning prioriterar två av tre stor bostadsyta. 59 procent vill bo nära släkt och vänner, vilket är lika många som vill ha närhet till kultur och restauranger. 42 procent uppger att de väljer bostad som underlätta en karriär.

I topp ligger dock lugn omgivning och närhet till natur, skog och mark. Något att observera! För samma undersökning visar också att på frågan var man allra helst vill bo, utan hänsyn till arbete eller pengar, så är det ett eget hus på landsbygden som är det vanligaste svaret. Var tredje person väljer en sådan bostad.

Samtidigt är det bara 15 procent som vill ha en villa i en storstad, och 12 procent som vill ha en lägenhet i en storstad. 21 procent säger att de vill bo i en villa, nära eller i en mellanstor stad. och 12 procent vill ha en villa i en mindre ort.

Till detta kommer att det är de som bor på landsbygden som är klart mest nöjda med sitt boende.

Kan dessa drömmar bli verklighet för dessa människor? Ja, den frågan är i högsta grad politisk. Det handlar om förutsättningarna för nyföretagande och småföretag att växa i hela landet. Det handlar också om hur stat, region och kommuner klarar av att utveckla en infrastruktur med tåg, bussar, bilar och båtar som gör det möjligt för människor att pendla till sina arbetsplatser, om de ligger längre bort. Dessutom att IT-utbyggnaden gör det möjligt för samtliga svenskar att ha tillgång till snabbt och effektivt bredband.

Det är också nödvändigt att staten går i spetsen för en tydlig decentraliseringspolitik. Det finns ingen rim och reson i att centralisera statliga myndigheter till Stockholmsområdet. Lika lite som det är rimligt att Västra Götalands-regionen, i allt snabbare takt, centraliserar ledningsfunktioner och verksamheter till Göteborg.

Tvärtom behövs en utflyttning av offentlig verksamhet till orter i hela vårt land. Med dagens teknik är det fullt möjligt. När människor kan kommunicera och arbeta tillsammans i realtid via internet, är  arbetsplatsens fysiska lokalisering inte längre lika avgörande.

2018 är ett valår. Det innebär en skyldighet för samtliga politiska partier att visa hur de vill utveckla framtidens samhälle.

Ska hela landet, och hela Västra Götaland, utvecklas – eller ska dagens kraftiga urbaniseringsvåg tillåtas skölja vidare? Frågan är viktigare än vad politikerna själva inser.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.