Måndag 3 oktober 2022

Välkommen att besöka Skaraborg

Idag den 4 november väljs Magdalena Andersson till ny partiledare för Socialdemokraterna och senare under hösten kommer hon högst sannolikt utses till Sveriges första kvinnliga statsminister.

Därför vill jag passa på att bjuda in dig Magdalena Andersson till Skaraborg. Här kommer du Magdalena Andersson att mötas av genuint engagemang men också oro över vart Sverige är på väg. Många människor och företagare känner inte igen sig i Sverigebilden som förmedlas i riksmedia och den rikspolitiska debatten. Vi som bor här vet att Sverige är så mycket mer än Stockholm. Här sysselsätts var tionde person i lantbruket och livsmedelsindustrin, här finns en ansenlig del av den svenska fordonsindustrin med underleverantörer, en industri där mycket händer för att klara den ökade globala konkurrensen. I förbandskommunerna Lidköping, Skövde och Karlsborg finns en stor och viktig del av Sveriges samlade försvarsförmåga, här finns nyttiga erfarenheter att ta tillvara när Försvarsmakten växer.

I över 20 år har kommunerna utefter Västra Stambanan påtalat att kapaciteten främst på sträckan Alingsås – Göteborg behöver öka.  Detta för att möta efterfrågan på mer person- och godstrafik. Här kan du Magdalena Andersson medverka till att det inte ska behöva ta ytterligare några decennier innan något sker. Innan sommaren ska regeringen presentera nästa stora plan för infrastrukturen. Under överskådlig framtid minst 25 år, kanske längre, kommer Västra Stambanan vara den enda spårbundna länken mellan Göteborg och Stockholm. Därför behövs investeringar för ökad kapacitet i nästa planperiod.

1977 kunde Skövde och Falköpings kommuner genom att använda det kommunala vetot stoppa fortsatt uranbrytning på Billingen. Under 2000-talet har intresset för uran och de metaller som finns i alunskiffer åter aktualiserats. På regeringens bord ligger alunskifferutredningen som vill begränsa möjligheten att bryta alunskiffer med hänvisning till miljökonsekvenserna. 1977 stoppades det som sannolikt skulle blivit den största miljökatastrofen i Sverige, sätt nu punkt för framtida möjlighet till prospektering och brytning av alunskiffer.

I Skaraborg går det att med egna ögon se hur tillämpningen av strandskyddet begränsar utveckling för boende och företagande på landsbygden och i våra mindre orter. Här dominerar också det privata småskaliga skogsbruket där ägande av skog innebär ansvar för kommande generationers skogsägare genom långsiktigt agerande och miljöhänsyn. Genomför därför Stefan Löfvens löfte till Centerpartiet om uppluckrat strandskydd och stärkt äganderätt.

I Skaraborg finns en lång tradition av resultatinriktad kommunpolitik, det har resulterat i samarbete mellan S och C i flera av Skaraborgs kommuner. Vänsterpartiet och Miljöpartiets inflytande har och är högst begränsat. Även på denna punkt bör det finnas ett och annat att lära av Skaraborg. Med största sannolikhet kommer du Magdalena Andersson inom kort få skapa din ”egna” regering, utse då en särskild landsbygdsminister, hen får dessutom gärna komma från Västra Sverige, en del av landet som oftast är underrepresenterad i alla regeringar. Välkommen till vårt Sverige, vi hoppas att ett besök i Skaraborg inte dröjer.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.