Tisdag 7 juli 2020

Värdesätt vår tillit

En grund för all mänsklig tillvaro är tillit. Tillit till varandra, och till att människor vill gott.

Det är fundamentalt i ett välmående samhälle. Det är grunden för rättssäkerhet, för företagande och för demokratin. Tillit är ett ovärderligt socialt kapital.

Fotografiska muséet tog i vinter fasta på detta, med den fantastiska utställningen ”Nordic Life”. Utställningen avslutades i februari och bygger på det största fotoprojektet som har genomförts i Norden. Tusen fotografer har skildrat den nordiska vardagen.

Varför denna utställning – kan man fråga sig? Jo, utgångspunkten för projektet var att medborgare i de nordiska länderna, på ett markant sätt skiljer ut sig jämfört med många andra länder. Och då handlar det om tilliten till andra människor.

Hög tillit, är en ganska unik nordisk egenskap.

Så är det. Forskare konstaterar att människor i Sverige generellt sett är tillitsfulla, och att vi i hög grad uppfattar att andra människor ”i allmänhet” är att lita på. Den mellanmänskliga tilliten, eller sociala tilliten, i Sverige är bland de högsta i världen.

Göteborgs universitet visar att variationerna är mycket stora i Europa. Medan nästan 80 procent av svenskar och danskar anser att man i allmänhet kan lita på andra människor, så är siffrorna för länder som Slovakien och Serbien åtta procent. I länder som Frankrike, Ungern och Grekland ligger den sociala tilliten nere på 20 procent. I Polen på 15 procent.

Betyder då detta något för ett samhälle? Självklart. Allt bli så mycket enklare. Beslutsfattandet blir smidigare, effektivare och går fortare. Dessutom ofta mer förankrat.

Vad händer i ett samhälle där människor saknar tillit till andra människor? Ja, saker och ting blir så mycket mer komplicerade. Det gäller såväl affärsuppgörelser som i politiken, liksom i civilsamhället och i umgänget grannar emellan.

Med låg tillit ökar, det ekonomer kallar, transaktionskostnaderna i samhället. Det behövs mer låsta dörrar, mer kontroller, mer skiljedomare och mer advokater.

Tilliten ifrågasätts idag i Sverige. Det finns en tydlig politisk agenda hos somliga aktörer att sprida rädsla, misstänksamhet och hat. Motivet för dessa krafter är att jämna marken för ett mer totalitärt tänkande. En enögd nationalism kan lättare expandera i ett samhälle med rädsla och låg tillit. Misstro kan exploateras genom att peka ut syndabockar, utlänningar och blunda för minoriteters behov.

Låg medmänsklig tillit passar perfekt för enögda nationalister. Titta bara på Polen och Ungern. Eller på Putins envälde i Ryssland. Exemplen i världen är många.

I den ”coronakris”, vi är mitt uppe i, är vår sociala tillit en stor tillgång.

Det är en tillgång att vi också i kristid utgår från att vi alla gör vårt bästa, så att det i slutändan ska bli så bra som möjligt, för oss alla. Och att vi dessutom utgår från att myndigheter och ”överhet” också är besjälade av samma strävan.

Social tillit är inte något naivt, som en del försöker hävda.

Tillit är en medmänsklig styrka. Den är helt nödvändig för demokrati, jämlikhet och rättvisa – liksom för företagande, tillväxt och välstånd.

Tillit är värd att värna. Det är inskränkthet, egoism och rädsla som måste bekämpas.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.