Söndag 2 oktober 2022

Varför denna hatstämning?

Få om någon utanför den innersta kretsen av politiskt aktiva, om ens de, kan förklara de många turer­na i rikspolitiken den senast tiden. Det fanns en tid då en uppgörelse hedrades med ett handslag och debatten handlade om politikens innehåll. Jag saknar den tiden!

De fyra Allianspartierna gick 2018 till val på att inte ge Sverige­demokraterna något avgörande inflytande över svensk politik av flera anledningar: partiets historia, människosyn och tvivelaktiga kopplingar till bland annat auktoritära regimer. För M och KD var detta löfte till väljarna begravt i och med valdagen. Efter att Liberalerna också omfamnar samarbete med Sverigedemokraterna är det bland de borgerliga partierna endast Centerpartiet som håller fast vid Allianslinjen från 2018, av samma skäl idag som för fyra år sedan.

Med ett jämnt valresultat och för Sverige historiskt segdragna regeringsförhandlingar så fick Sverige till slut en regering i början av 2019 och ett januariavtal mellan S, Mp, C och L, som efter förhandlingar förband Socialdemokraterna att genomföra flera liberala, borgerliga reformer.  För bland annat arbetsmarknaden, äganderätten och landsbygden. Sedan ett år tillbaka är detta historia, i stället har varierande konstellationer vuxit fram mellan M, KD, SD, V och L vars syfte är att försvåra regeringsmakten och stoppa viktiga reformer. Detta har även gällt frågor som är borgerlig politik, till exempel fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter samt ett förändrat och flexiblare strandskydd. Denna vecka är det pensionärerna som drabbas, när M, KD, SD och L gör allt för att stoppa Centerpartiet och regeringens framförhand­lade höjning av garantipensionen med 1 000 kronor i månaden. Centerpartiets uppgörelse innehåller också höjning av bostads­tillägg, att utreda gas i pensionssystemet samt sänkt skatt för personer som är över 65 år och jobbar. (Omröstning eller återförvisning till finansutskottet sker i riksdagen sent på onsdag eftermid­dag efter tidningens pressläggning).

I regeringens vårändringsbudget har Centerpartiet även förhandlat fram extra miljardstöd till lantbruket, mer pengar för att bygga upp totalförsvaret och en återinförd jobbstimulans i försörjningsstödet. Dessa delar återfinns huvudsakligen även i oppositionens budgetförslag. Som ett borgerligt liberalt mittenparti har Centerpartiet under hela sin historia kunnat samarbeta åt både vänster och höger i politiken, det har varit och är en styrka. Det vore önskvärt om även de tre tidigare Allianspartierna: M, KD och L i maktens främsta boning, riksdagen, satt politikens innehåll främst. I stäl­let har riksdagen under det senaste året utvecklats till mer av en lekstuga Det bidrar sannerligen inte till att öka förtroendet för politiker.

Det hatiska tonläge som en del av oppositionens företrädare använt inte minst mot Annie Lööf och Centerpartiet hade i en skolklass lett till allvarliga samtal med rektor. I en fotbollsmatch hade det generat gult kort och eftersom det upprepas lett till utvisning eller, om man jämför en man­datperiod med ett seriespel, hade lett till avstängning.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.