Måndag 3 oktober 2022

Viktiga landsbygdsreformer

Stärkt äganderätt i skogen och ett flexiblare och förändrat strandskydd som gagnar landsbygden, boende och utveckling i hela landet är resultatet av Centerpartiets senaste uppgörelse med regeringen. Sedan valet 2018 har de 31 centerriksdagsledamöterna lyckats få igenom flera viktiga och nödvändiga reformer för Sverige och landsbygden.

Stärkt äganderätt

Sveriges 300 000 privata skogsägare har under de senaste decennierna blivit alltmer omgärdade av regler som begränsar brukande och ägande av skogen. Konflikterna mellan intresset att bevara å ena sidan och brukande av skogen å andra sidan har blivit allt fler och hetare. Exemplen i landet är många över skogsägare som stått maktlösa och fått uppleva hur brukande och ägande av sin egen skog blivit kraftigt beskuret, alltför ofta utan skäliga ersättningar. Många av landets privata skogsägare har ägt sin skog i generationer tillbaka, det är genom att skogen förvaltats och brukats i generationer som naturvärden skapats. Det är just i detta perspektiv som överenskommelsen mellan Centerpartiet och regering om stärkt äganderätt är så viktig. De tre främsta förändringarna i uppgörelsen är:

  • Skogsägare får stärkt äganderätt, där frivillighet alltid blir utgångspunkt när skog eller natur ska skyddas.
  • Det blir enklare för skogsägare att själva ta initiativ till att skydda sin skog.
  • När markägare är överens med stat eller kommun om att skydda skog ska beslutet tas skyndsamt och markägaren ska också snabbt få ersättning för detta.

Förändrat strandskydd

De orimliga strandskyddsreglerna och tillämpningen av desamma har inneburit att en våt filt har lagts över stora delar av den svenska landsbygden och förhindrat boende och utveckling av verksamheter. Samtidigt har dispenserna varit generösa i överhettade kustområdena där den ursprungliga avsikten var att strandskyddet skulle ge skydd. Uppgörelsen innebär att strandskyddet görs om i grunden och blir mer rättvist. Utvecklingen på landsbygden ska inte tvingas stå tillbaka på grund av ett djupt orättvist strandskydd. De tre främsta förändringarna är:

  • Det ska bli enklare att bo och verka på landsbygden med ett i grunden förändrat strandskydd
  • Strandskyddet upphävs för små sjöar, vattendrag, anlagda dammar och våtmarker
  • I strandnära utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det också att bli tillåtet att bygga.

Engagemang

Landsbygdens frågor har hos flera partier under det senaste året hamnat högre upp på agendan, det återstår dock att se om det handlar om kortsiktigt röstfiske eller en ny långsiktig positionering. En enkel sökning med ordet landsbygd på Centerpartiets respektive Kristdemokraternas webbplatser gav 1798 träffar hos Centerpartiet och 10 träffar hos Kristdemokraterna. Samma sökning med ordet lantbruk gav hos Centerpartiet 334 träffar och hos Kristdemokraterna 2 träffar. Siffrorna får tala för sig själva. Centerpartiets framgång för landets privata skogsägare och förändring av strandskyddet är efterlängtad av många och den visar ett äkta och genuint engagemang för alla som verkar och bor på landsbygden.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.