Måndag 17 januari 2022

Vilken roll har Svenska kyrkans kuvert?

Valsedlarna dimper ned i brevlådan hos mig likt för många andra skaraborgare under veckorna som har passerat. För min egen del har det där kuveret värkt lite i posthögen innan jag öppnat det. Några har säkert tagit chansen att förtidsrösta inför kyrkovalet som äger rum just nu, och till helgen är det dags. För mig har det alltid varit ett extremt rörigt val att förstå sig på, så jag tänkte bena ut lite saker tillsammans med er läsare. För vad spelar det för roll att rösta? Är kyrkovalet viktigt och i så fall, varför är det viktigt?

Svenska Kyrkan skildes från staten år 2000, vilket innebär att Svenska kyrkan fick ansvaret för att hålla i den demokratiska processen som består av att välja kandidater som ska representera i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Med andra ord, riks, regionalt och lokalt. Mer information finns att läsa på svenska kyrkans egen hemsida inför valet om hur de olika posterna arbetar och fungerar.

Svenska kyrkan har, trots en nedåtgående trend, 5,8 miljoner medlemmar runt om i Sverige. De finns de som är starkt troende och är flitiga besökare av gudstjänster, medan andra spenderar viktiga stunder i livet som att säga farväl eller välkomna människor till jordelivet. För andra är det en mötesplats i olika former för både vuxna och barn.

Hur som helst, så är krasst varannan svensk med. Och i kyrkovalet spelar också politiken en stor roll med vilken riktning svenska kyrkan skall ta i framtiden. Politiska partier bildar nomineringsgrupper som går att rösta på och alla har sina egna partiprogram kring hur dom ser på Svenska Kyrkans roll. Här är det också viktigt att ta till sig om vad partierna egentligen står för i värdegrund, vem kyrkan är till för och hur framtiden borde se ut.

Det finns också en synergieffekt på andra frågor, som indirekt kyrkan blir en så kallad storasyskon-exempel till hur andra bör sköta sig. Jag tänker mycket på de marker de äger i form av skog och mark. Svenska kyrkan är den femte största skogsägaren i Sverige med sina 400 000 ha skog.

I andra stift än Skara, vad jag sett, finns specifika nomineringsgrupper som fokuserar på frågorna kring stiftets förvaltning med bland annat prästelöne-tillgångar, som i sin tur är kopplade till lönsamheten av bland annat skogen. Hur skogen i Svenska Kyrkan ska brukas har väckt intresse hos miljöorganisationer som genomfört intervjuer hos nomineringsgrupperna hur tankarna går. Hur stiften agerar, kan ge en riktning i denna polariserade debatt om brukandet av skogen som jag ser det, men också att det kan användas som ett verktyg för opinionsbildning i frågor som man kanske inte tänker på först.

Så oavsett grad på hur intresserad du är av hur svenska kyrkan ska bedriva sin verksamhet, så har den röstningen kanske en större roll med hur du vill att öppenhet, transparens och valfrihet ska vara. Det är ju även upp till var och en som kan rösta med var gränsen går över hur partipolitisk kyrkan ska vara. Jag är fortfarande lite smått förvirrad över hur det fungerar. Men helt plötsligt blev det ett viktigt kuvert.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.