Tisdag 28 september 2021

Vilket Sverige vill du ge dina barn och barnbarn?

Mitt i den pågående politiska röran och regeringskrisen pågår också årets Almedalsvecka, i likhet med förra året sker den digitalt med arrangemang och partiledartal. På tisdagen var det Centerledaren Annie Lööfs tur att tala.

Det blev ett värderingsmässigt starkt tal där hon lyfte attackerna mot den liberala demokratin i vår omvärld och hoten mot Sverige. Sakta men säkert ser vi hur presidenterna i Ryssland och Belarus (Vitryssland) gör allt för att slå ner oliktänkande, stoppa fri media och stärka sin oinskränkta maktposition. I Polen har det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa på punkt efter punkt backat den demokratiska utvecklingen i Polen sedan sitt maktövertagande, nu senast med de nya mycket hårda abortrestriktionerna som i princip omöjliggör legal abort.

När människor i protest gick ut på gatorna krävde Polens premiärminister Mateusz Morawiecjki stopp för folkets demonstrationer. I Ungern gör premiärminister Viktor Orbán allt för att försvåra för oliktänkande och fri media. Homosexuellas rättigheter har kraftigt inskränkts. I Frankrike utmanar Marine Le Penne ledare för det högerextrema EU och invandringskritiska partiet Nationell Samling den nuvarande socalliberala presidenten Emmanuel Macron om presidentposten i nästa val. I USA fortsätter den tidigare presidenten Donald Trump undergräva valresultatet och med medvetna lögner fortsätta och påstå att han blev bestulen på valsegern.

Sedan valet 2018 har det skett en normförskjutning i svensk politik, det är inte Sverigedemokraterna som förflyttat sig politiskt, det är Kristdemokraterna, Moderaterna och nu även Liberalernas partiledning som närmat sig Sverigedemokraterna. Annie Lööf konstaterade att riksdagens tredje största parti, Sverigedemokraterna, som hämtar sin inspiration från politiska ledare som Orbán, Trump och Le Pen är den politiska kraft i Sverige som motarbetar de liberala värdena. ”De säger själva, helt öppet, att de är motståndare till den liberala samhällsmodellen.

De tar sig rätten att avgöra vilka som passar in i vårt land och vilka som inte gör det”. Centerpartiet är idag det enda av allianspartierna som inte är redo att kompromissa med Sverigedemokraterna, inför valet 2018 var detta en uppfattning som delades av alla fyra allianspartier. Den som på allvar värnar ett öppet, jämställt och frihetligt Sverige kan inte budgetsamarbeta eller bygga sitt regeringsinnehav på ett sådant parti. Det hindrar dock inte att man pratar med varandra i det politiska vardagsarbetet men det är något helt annat.

Var och en bör ställa sig frågan, vilket Sverige vill jag ge mina barn och barnbarn? Centerpartiet har som enda borgerliga parti gjort ett viktigt värderingsvägval genom att inte ge Sverigedemokraterna inflytande.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.