Fredag 14 augusti 2020

Virus eller missiler?

Säkerhetspolitik handlar om att hantera hot mot vårt samhälle och vårt folkstyre.
Historiskt har detta varit liktydigt med att bevaka och fysiskt kunna försvara landmassor, hav och sjöar. Att ha kontroll över geografin.Vilka är framtidens största hot mot Sverige och vårt samhälle?
Ja, inte är det militära invasioner det handlar om.

Nej, istället handlar hoten om nya pandemier. De handlar om de accelererande klimatförändringarna. De handlar om sofistikerade IT- och kommunikationshot via cyperspace. Och de handlar om hot som bygger på att vårt land inte klarar av att försörja sig självt med livsmedel vid exempelvis handelskonflikter.

Sverige, EU och världssamfundet måste naturligtvis kraftfullt reagera när militära stormakter bryter mot folkrätten, startar krig och invaderar grannländer. Så som skett i Ukraina och Georgien, och som pågår i Mellersta Östern. För detta behövs kraftfulla diplomatiska och politiska påtryckningar mot ansvariga regimer.

Men de reella hoten mot Sverige handlar idag inte om militära ockupationer eller annalkande fiendetrupper.

Coronapandemin visar att det är på helt andra områden som våra gemensamma resurser bäst behövs. Därför måste de omfattande militära satsningar som utlovats av rikspolitikerna, istället inriktas på att stärka totalförsvaret, och då framför allt det civila försvaret.

Det är inte ammunition, missiler, granater och stridsvagnar som vi har störst behov av – Sverige behöver främst resurser för att möta miljöhot, IT-hot, pandemier, skogsbränder, översvämningar etc.

Kommande år kan därför inte bara handla om att förstärka militära vapenarsenaler. En stor del av de resurser som utlovats för att ”försvara” Sverige, behövs nu bättre för att förstärka hälso- och sjukvård, livsmedelsförsörjning och för att motverka akuta miljö- och klimathot.

Vi lever i en värld där det finns mycket starka ekonomiska, industriella och politiska krafter som har intresse av en ständig vapenupprustning. Det är genom dessa krafter som idag diplomatiska framgångar, som avtal om att stoppa kärnvapenspridning och förhindra nya massförstörelsevapen, rivs. Det var USA:s president Eisenhower som en gång varnade för detta ”militärindustriella komplex”.

För fem år sedan, 2015, talade Microsoftgrundaren Bill Gates på den årliga tvärvetenskapliga TED-konferensen i Vancouver, Kanada.

Bill Gates ifrågasatte där varför världsmakterna lägger miljarder på vapenindustrierna och militära kraftsamlingar, men blundar för att de reella globala hoten ligger i de små virusen. Han talade om hur kommande pandemier skulle kunna drabba världen. Frågan var, och är, hur världen egentligen förbereder sig på framtida virusutbrott. Precis sådana som den pandemi vi upplever här och nu.

År 2020 har lärt hur sårbart vårt samhälle är. Vi tvingas inse hur snabbt demokratiska principer kan köras över och ibland till och med undanröjas. Detta måste vara en väckarklocka.

Efter 2020 måste den försvarspolitiska debatten i Sverige ta en ny, och realistisk, riktning. Huvudfokus måste vara de reella hoten mot vårt samhälle.

Det handlar om pandemier, klimathot och social otrygghet.
Det handlar inte om tanks och missiler.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Vad rätt du tänkt! Hur få ansvariga politiker och väljare att inse hur allvarligt vårt
    läge är? Alldeles uppenbart rustar vi mot fel fiende!