Fredag 22 januari 2021

10 miljarder i jordbrukarstöd

STÖD. I dagarna börjar Jordbruksverket med slututbetalningarna av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar.
STÖD. I dagarna börjar Jordbruksverket med slututbetalningarna av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar.

Den 4 december påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar. Totalt betalas nästan 10 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet.

I oktober gjordes delutbetalningar för flera stöd och ersättningar, men det är nu de stora stödbeloppen betalas ut till Sveriges lantbrukare, som exempelvis gårdsstödet.

Ungefär 7,2 miljarder kronor betalas ut och utbetalningarna sker löpande varje fredag med start den 4 december. Totalt kommer minst 95 procent av lantbrukarna att få sina stöd utbetalda innan årsskiftet.

Stöd som betalas ut den 4 december:

* Gårdsstöd

* Förgröningsstöd

* Nötkreatursstöd

* Stöd till unga jordbrukare

* Djurvälfärdsersättningar

* Kompensationsstöd

* Ersättningar till ekologisk produktion

* Miljöersättningar

Oktober månads delutbetalningar av kompensationsstöd, miljöersättningar samt ersättningar för ekologisk produktion brukar ligga på 75 procent av totalbeloppet, men i år betalades hela 85 procent ut. Orsaken till detta var att så långt det var möjligt kompensera lantbrukarna för coronapandemin. Cirka 2,5 miljarder kronor av 2020 års stöd har därför redan betalats ut.

– Planen har varit att betala ut så stor andel som möjligt med början i december. På länsstyrelserna har man jobbat för att nå målet de har uppnått ett bra resultat, säger Patrik Alenfelt, sektionschef på Jordbruksverket.

Viktiga stöd

Syftet med de här stöden är inte bara att bidra till ökad konkurrenskraft utan också till ökad biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd. Sverige har i flera fall högre krav på djurvälfärd och miljöåtgärder än många andra konkurrerande länder.

Nästa års ansökan

Samtidigt som pengarna för 2020 års stöd börjar betalas ut har förberedelserna för nästa periods ansökan om jordbrukarstöd dragit igång.

– Det är inte några stora ändringar i stöden nästa år, men det finns fortfarande en del oklarheter kring förlängning av åtaganden och övergångsregler inför nästa programperiod. Diskussioner pågår inom EU om detta och vi väntar på beslut, säger Patrik Alenfelt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet