Tisdag 25 juni 2019

Regionen satsar på slöjd

Vad har slöjd och fotbolls gemensamt?
Vad har slöjd och fotbolls gemensamt?

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvet ansvarar för att genomföra satsningarna.

Bland de åtta olika aktiviteter som ryms inom Slöjdlyftet märks handledarutbildning till kulturskolorna, särskilt träslöjdslyft och fortbildningar av slöjdhandledare.

Dessutom ska Västarvet erbjuda samarbete och ekonomiskt stöd till föreningar, handledare och andra som vill arrangera barnläger med slöjdtema.

Tillsammans med flera andra organisationer ska två sommarläger för barn och unga arrangeras.

I samband med Gothia Cup i Göteborg inleds ett projekt där syftet är att undersöka vad fotbollen och slöjd har gemensamt och hitta vägar för samarbete och samtidigt möta barn och unga i ett internationellt sammanhang.

Kulturnämnden avsatte en miljon kronor för Slöjdlyftet i sin budget för 2017. På sitt senaste sammanträde beslutade kulturnämnden mer specifikt hur pengarna ska användas.

I ytterligare en satsning på slöjden beslutade kulturnämnden att, i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och KulturUngdom, delfinansiera två halvtidsanställda slöjdkoordinatorer.

Slöjdkoordinatorerna ska arbeta över hela Västra Götaland med att sprida slöjdverksamhet till personer som vanligtvis inte ägnar sig åt slöjd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer