Söndag 23 september 2018

195 miljoner till regionens sjukhus

Den politiska ledningen i regionen vill fördela 195 miljoner kronor till regionens sjukhus.
Den politiska ledningen i regionen vill fördela 195 miljoner kronor till regionens sjukhus.

Västra Götalands grönblå ledning vill fördela 195 miljoner kronor till Skaraborgs sjukhus och de övriga sjukhusen i regionen.
Beslut tas nästa vecka på hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde

När regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse på torsdag samlas till sammanträde föreslår ordförande Jonas Andersson (L) och den grönblå politiska ledningen att 195 miljoner kronor fördelas ut till regionens sjukhus.

Partierna M, MP, L, C och KD konstaterar att den satsning som gjordes år 2015 inte gett några större förbättringar avseende kötider och vistelsetider på sjukhusens akutmottagningar.

Förtroende

-Akutvårdssatsningen byggde från början på ett förtroende mellan sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, skriver partierna.

Sjukhusstyrelserna åtog sig ett uppdrag att minska väntetiderna på respektive akutmottagning och att detta skulle följas upp utifrån av respektive sjukhusstyrelses egna målnivåer.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förband sig samtidigt att lämna ersättning till sjukhusen utifrån antalet besökare på akutmottagningen. Det fanns i överenskommelsen ingen prestationsbaserad ersättningskomponent, utan hälso- och sjukvårdsstyrelsen förutsatte att sjukhusen skulle arbeta mot de målnivåer de själva formulerat.

Ej nått sina mål

-Vi kan nu konstatera att sjukhusen ännu inte nått upp till de mål de själva formulerat och åtagit sig. Men vi menar att det vore olyckligt att bryta överenskommelsen genom att nu införa en ny prestationsbaserad ersättningskomponent, skriver de grönblå partierna och föreslår därför att 195 miljoner kronor nu fördelas ut till sjukhusen.

I veckan presenterade oppositionspartiet Socialdemokraterna ett förslag till tilläggsbudget där sjukhusen i Västra Götaland i år föreslås få ett extra tillskott på 270 miljoner kronor.

Läs också:

”Ta sjukhusen ur skuldfällan” (11 oktober 2017)

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer