Fredag 20 juli 2018

28 nya klimatmiljoner till Västra Götaland

Ägaren till biogasanläggningen i Lidköping vill börja använda gödsel som råvara.
Ägaren till biogasanläggningen i Lidköping vill börja använda gödsel som råvara.

Klimatklivet i Västra Götaland får 28 nya miljoner av Naturvårdsverket. Falköpings kommun får mest; 6,75 miljoner för ökad biogasproduktion av matavfall.

Sammantaget Det har delats ut 237 miljoner till 156 olika klimatåtgärder i Västra Götaland sedan 2015 för insatser som reducerar utsläppen av växthusgaser i länet med 55 039 ton varje år. Det vilket motsvarar utsläppen från drygt 97 000 svenskars tur och returresor till Gran Canaria.

De två största potterna går denna gång till till Falköpings kommun och Skanska Industrial Solutions. Falköpings kommun får 6,75 miljoner för att öka produktionen av biogas från matavfall. Skanska Industrial Solutions får sammanlagt 9,4 miljoner för att konvertera asfaltsverken i Lidköping och Munkedal att drivas med förnybart bränsle.

De 28 klimatmiljonerna som fördelas till 34 olika åtgärder i Västra Götaland. Majoriteten av de beviljade ansökningarna gäller fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i länet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer