Lördag 27 november 2021

Stor osäkerhet på drabbade orter

Ericssons nedskärningar kommer att slå hårt mot framför allt Borås och Kumla. På de berörda orterna är osäkerheten och oron stor.
– Ericsson är en stor koncern, vi utgår från att de tar sitt ansvar, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Ericssonfabriken i Borås har omkring 800 anställda. Men ytterligare ett par hundra jobb skulle beröras av en eventuell nedläggning, befarar Ulf Olsson, som drar paralleller till krisen inom teko-industrin på 1970- och 80-talet.

– Totalt sett, med underleverantörer med flera, är det minst tusen personer som berörs av fabriken, säger Olsson till TT.

– Vi har ännu inte fått veta konkret vad det innebär, men vår bedömning kvarstår. Det här är ett väldigt hårt slag för Borås.

Både Borås och Kumla tog redan när de första uppgifterna kom fram för knappt två veckor sedan kontakt med regeringen. Dialogen har pågått sedan dess.

– Vi har haft en fortlöpande dialog och jag ska träffa arbetsmarknadsministern Ylva Johansson i morgon för en diskussion om detta, säger Ulf Olsson.

– Det är nödvändigt med nationella insatser också. I första hand handlar det om de drabbade, men det är klart att även Borås som stad drabbas när så många arbetstillfällen försvinner.

Tung dag

Det är ännu oklart hur omfattande nedskärningarna i Kumla kommer att bli. Men att det blir en tung dag är Katarina Hansson (S), kommunalstyrelsens ordförande i Kumla, säker på. Ericsson har funnits i kommunen i drygt 50 år och alla känner någon som arbetar på fabriken.

Katarina Hansson vill inte spekulera i ett bästa eller ett värsta scenario.

– De jag tänker på framför allt är de som arbetar i Ericsson-sfären runt om i Sverige som nu ska fundera över sitt levebröd. Vi får hålla tummarna nu att en stor del av produktionen stannar kvar, säger hon till TT.

Sedan det första beskedet kom i september har kommunstyrelsen varit i kontakt med Region Örebro, länsstyrelsen och näringsdepartementet.

– Vi har tyvärr haft stora varsel i kommunen tidigare. Det har byggt på en väldigt stor samverkan för att människor ska kunna gå vidare i livet.

/TT

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet