Fredag 20 juli 2018

45 miljoner till kyrkbyggen

 

Drygt 45 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.

Men alla pastorat har heller inte råd själva betala till de 435 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

-Vi får in många ansökningar varje år. Men inför årets fördelning minskade faktiskt antalet ansökningar, säger Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.

De pengar som nu fördelats gäller projekt som ska genomföras 2018. Det handlar om stora belopp, och många pastorat får täckning för en ganska hög andel av sina kostnader.

-Vi har kunnat höja bidragsdelen så att den nu i genomsnitt hamnar på drygt 70 procent, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Mest till Ullervad

Mest pengar nästa år går till Ullervads kyrka utanför Mariestad. Den får drygt 3,1 miljoner kronor till en total fasadrenovering.

Andra stora renoveringar av fönster får också stora bidrag. Varnhems klosterkyrka får exempelvis 2,2 miljoner kronor till renovering av det stora rosettfönstret. Gustav Adolfs kyrka i Borås får drygt 2 miljoner kronor till fönsterarbeten.

Ett par landsbygdskyrkor får också bidrag i miljonklassen. Naums kyrka i Vara pastorat får drygt 2 miljoner till nytt torntak. Bärebergs kyrka i Essunga pastorat behöver nytt skiffertak och där blir bidraget 1,6 miljoner.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer