Måndag 14 oktober 2019

500 fler jobb inom kultur och media

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Inom Kultur och media blir jobben fler men optimismen har dämpats. Inför sommaren saknas personal inom media.

Arbetsförmedlingens prognos för 2019 – 2020 visar att tillväxten bromsar in och att högkonjunkturen har passerat toppen. Kultur och media följer mönstret och bedömningen är nu att det blir 700 fler jobb under de två åren. I vårens intervjuer är arbetsgivarna betydligt mindre positiva än i höstas.

– 2019 blir ett bra år inom Kultur och media med 500 fler jobb. Samtidigt ser branschen mindre ljust på framtiden idag än i höstas. Nu är det färre företag som upplever att det är svårt att rekrytera, säger Mikael Engelmark, sektionschef på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Arbetsgivarna inom Bild och form är mest optimistiska och tror på en ökad efterfrågan även 2020. Framför allt i filmbranschen är det svårt att rekrytera till många projekt. Även inom Ord och media blir det fler jobb i år.

– Mediebranschen har även i år haft svårt att hitta redigerare, och även journalister utanför storstäderna till sommarvikariaten, säger Mikael Engelmark, sektionschef Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Den som är kunnig inom digital teknik har en ljusare arbetsmarknad. Efterfrågan på ljus, ljud, bild och scentekniker är hög. De mindre teknikföretagen söker ofta medarbetare som också har kompetens inom exempelvis marknadsföring och projektledning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet