Torsdag 21 mars 2019

69 lodjur i länet

Länsstyrelsens inventering av rovdjur visar att det nu finns 69 lodjur i Västra Götaland.

Antalet konstaterade familjegrupper av lodjur i länet har varierat sedan inventeringarna började 1996, konstaterar länsstyrelsen.

Det kan delvis bero på naturlig variation i reproduktionen men också på att det vissa år är svårt att inventera, på grund av brist på spårsnö. Det totala antalet lodjur i länet har sannolikt inte varierat lika mycket mellan åren.

Inventeringsresultatet från 2015/2016 visar att antalet familjegrupper av lodjur är 12,5 föryngringar, vilket motsvarar en population på cirka 69 lodjur.

Antalet föryngringar för ett år sedan var 10. Åren dessförinnan 7 föryngringar. Vintern 2011/2012 registrerades 15 föryngringar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet