Fredag 5 juni 2020

Arbetslösheten ökar

Foto: Arbetsförmedlingen/Studie CA
Foto: Arbetsförmedlingen/Studie CA

Arbetslösheten i Sverige ökar för första gången sedan hösten 2017. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 5 000 fler än för ett år sedan.
Arbetslöshetsnivån är dock oförändrat 6,9 procent i juli.

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa är att betrakta som ett trendbrott.

– Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

Under loppet av 2019 har arbetslösheten minskat i allt långsammare takt för att sedan plana ut under juni månad. Regionalt finns variationer – i vissa län ökar arbetslösheten medan den minskar i andra.

– Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland de med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten var i juli 8,5 procent, av ungdomar 18-24 år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer