Lördag 20 juli 2019

Bioenergi täcker Sveriges behov från nu till nyår

135 dagar, så h många dagars energibehov täcker bioenergin i Sverige. Därmed ligger Sverige i topp i Europa  – EU:s 28 medlemsländer plus ytterligare fyra länder.
135 dagar, så h många dagars energibehov täcker bioenergin i Sverige. Därmed ligger Sverige i topp i Europa  – EU:s 28 medlemsländer plus ytterligare fyra länder.

Fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe. Det motsvarar 135 av årets 365 dagar.

I helgen firades Bioenergins dag. Bioenergin är EU:s största förnybara energikälla, och ger ensam mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk energi tillsammans.

Bioenergin kommer 2018 att svara för 12 procent av EU:s slutliga energiförsörjning, medan alla andra förnybara energikällor klarar 7 procent. Fortfarande kommer 81 procent av energin i EU från icke-förnybara energikällor, främst fossila energislag, som kol, olja och naturgas.

För hela EU kommer European Bioenergy Day att firas den 19 november, eftersom bioenergin för hela EU står för energiförsörjningen 43 av 365 dagar.

Förutom Sverige (37%) har de här EU-länderna mycket bioenergi: Finland (34%), Lettland (32%), Estland (28%) och Danmark (27%).

– Europa måste minska beroendet av fossila bränslen, både för klimatets skull och för att bli mindre beroende av energiimport. Här spelar bioenergin en avgörande roll. Sverige visar vägen, inte minst genom vår höga koldioxidskatt, som andra EU-länder borde ta efter.

Det säger Svebios VD Gustav Melin . Svebio – Svenska Bioenergiföreningen – är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer