Onsdag 26 september 2018

Boverket förtydligar om vedspisar

Boverket förtydligar regeländringar för utsläpp från vedeldning
Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar, säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket.

Från juli 2018 ska nya regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved Syftet är att minska utsläppen.

Boverket väljer nu att förtydliga reglerna:

De som redan har en vedspis i byggnaden berörs inte av ändringarna. Det är först den dagen den ska bytas ut, installeras eller renoveras som reglerna blir aktuella.

– Vi förstår att många har frågor och funderingar kring vad som gäller och om hur Boverket arbetat. Vi har tagit till oss dessa synpunkter och nu förtydligat och uppdaterat informationen på vår webbplats, säger Yvonne Svensson.

På Boverkets webbplats får konsumenten information om vad de ska tänka på och vad som gäller när de ska byta ut, renovera eller installera till exempel vedspis och kamin. Boverket har även förtydligat hur reglerna ska användas i praktiken för kommunerna som är de som ska hantera de enskilda fallen.

Vi rekommenderar alla som är osäkra att kontakta sin kommun, säger Yvonne Svensson.

Boverket vill belysa att reglerna framför allt gäller när nya byggnader ska uppföras. I dessa fall är det viktigt att utsläppen minimeras redan från början eftersom dessa rumsvärmare och pannor kommer att användas en lång tid framöver. Men det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre vedspisar, så länge som kraven uppfylls.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet