Lördag 20 juli 2019

”Demokratin kan vara svettig och besvärlig”

Nils Funcke. Foto: Janerik Henriksson / TT
Nils Funcke. Foto: Janerik Henriksson / TT

– Handlingar till fullmäktige är som regel offentliga. Där är inget som helst snack om det. Alla ärenden är beredda av kommunstyrelsen, som har fattat beslut, säger han.
Det säger Nils Funcke som är expert i tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Han är författare och publicist och var sekreterare i den statliga Yttrandefrihetskommittén.

Nils Funcke konstaterar att det är olika ambitionsnivåer mellan kommuner och myndigheter.

– Det är väldigt skiftande kvalitet mellan enskilda kommuner, på vilken servicegrad de har och hur väl de lever upp till både grundlagens krav om vad som ska offentliggöras eller inte, liksom om förvaltningslagens krav på service och krav på skyndsamhet, säger han.

– En kommun kan ju tidigt bedöma om uppgifter kan lämnas ut efter det att beslut har fattats i styrelsen eller nämnden? Om svaret är ja på den frågan, så kan de ju lika gärna lämna ut handlingarna redan innan mötet. Det är inget som hindrar kommunerna.

Inte bara på papper

Att drygt hälften av Skaraborgs kommuner lägger ut handlingarna på sina hemsidor tycker han är positivt:

– Det är naturligtvis positivt att så många kommuner gör vad de kan, och gör så att offentligprincipen blir mer än något som bara finns på papperet.

Han betonar att när det gäller handlingar till kommunstyrelser, och nämnder, så kan det variera om handlingarna är att betrakta som allmänna offentliga handlingar eller inte.

– Som huvudregel är alla handlingar offentliga. Det kan möjligen finnas enskilda uppgifter som kan falla under sekretess. Men sedan beror det på om ett beslutsförslag till kommunstyrelsen kommer från ett kontor som sorterar direkt under kommunstyrelsen. Då är det nog att betrakta som arbetsmaterial, tills dess att politikerna fattat beslut.

– Men har ärendet passerat nämnd, som fattat protokollförda beslut, då kan handlingarna som regel lämnas ut. Det kan finnas sekretessärenden, men de är ytterst få.

Svettigt och besvärligt

Han ger inte mycket för argumentet att tjänstemännens arbetssituation kan bli ansträngd på grund av detta.

– Det må så vara att det kan vara lite svettigt och besvärligt för tjänstemännen. Eller att de är överhopade med andra uppgifter. Men kommer det in en begäran om att få ta del av allmän handling, eller en handling som man vet finns, så ska myndigheten fatta beslut per omgående och skyndsamt lämna ut dessa handlingar.

– Demokrati kostar naturligtvis timmar – som går att översätta till kronor, om man så vill. Men nu är det så att i Sverige har, under åtskilliga hundra år, den högsta beslutande församlingen, riksdagen,  sagt att detta är en central princip för att vi ska ha en väl fungerande demokrati.

– Principen har garanterat att myndigheter får hög trovärdighet. Att svenska folket i gemen litar mer på myndigheter, än vad spanjorer och fransmän gör, är just denna möjligheten till insyn. Det skärper handläggare och även politiker när det gäller hur de fattar beslut, säger Nils Funcke.

Politikerna vet att rätt som det är, så kan det bli en ”revision”. Inte av internrevisorerna. Utan av media eller av allmänhet.

– Offentlighetsprincipen är en del av kontrollmakten i Sverige. Den är lika central som myndigheternas krav på egen revision eller som JO:s tillsyn och domstolsväsendet.

– Av alla mer grava fall av maktmissbruk som kommit fram, så är det, vid hälften av fallen, inte den interna eller externa revisionen som uppdagat dessa. Utan dessa har avslöjats av enskilda och av massmedier som kan titta in i beslutsgångarna och läsa underlagen.

Fakta Offentlig handling

Den grundlagsfästa offentlighetsprincipen ger svenska medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos exempelvis kommuner, regionen eller hos statliga myndigheter.

Handlingarna ska efter begäran genast, eller så fort som möjligt, lämnas ut, utan avgift.
Myndigheten får inte efterforska vem personen är, eller vilket syfte som denne har med sin begäran.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga.

En handling är pappershandlingar men också datafiler, ljudband, etc. som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Allmänna handlingar kan lämnas ut i kopia mot avgift eller i original för avgiftsfri läsning och/eller avskrivning på stället där handlingen förvaras.

Nekar myndighet att lämna ut offentlig allmän handling kan ett sådant beslut överklagas till kammarrätten. Om beskedet lämnats muntligt, begär ett skriftligt beslut, som sedan kan överklagas.

 

Läs mer:

Stora skillnader i öppenhet mellan kommunerna

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer