Onsdag 8 april 2020

Liberaler splittrade om regeringssamarbete

Nästan fyra av tio ledande lokala liberaler är negativa till att partiet ingått ett samarbete med regeringen. Men bland centerpartister är enigheten stor om att januariavtalet är bra för partiet – och för landet.

Hur ser Liberalernas och Centerpartiets gruppledare i kommuner och regioner på deras partiers samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet inom ramen för det så kallade januariavtalet? Tidningen Dagens Samhälle har undersökt saken med hjälp av en enkät.

Bland centertopparna är nöjdheten stor. Hela 95 procent svarar ja på frågan: ”Anser du att samarbetet utifrån januariavtalet är bra för Centerpartiet?”.

Men bland Liberalernas gruppledare är splittringen desto större. 64 procent anser att avtalet har varit bra för L, men 36 procent att det inte varit det.

Trots att de liberala gruppledarna är mer kritiska än centerpartisterna till hur samarbetet utifrån januariavtalet påverkat deras parti är andelen som vill gå in i ett regeringssamarbete relativt stor bland L-topparna: 27 procent. Bland centerpartisterna är den 13 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet