Torsdag 28 maj 2020

Tusentals laddstolpar saknas

Utmed E20 finns laddstolpar bland annat vid Jung i Vara kommun.
Utmed E20 finns laddstolpar bland annat vid Jung i Vara kommun.

Trots att antalet elbilar och laddhybrider fortfarande är lågt har utbyggnaden av nödvändig infrastruktur redan hamnat på efterkälken. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka dagens behov.

Det visar den granskning som M Sverige (tidigare Motormännen) sammanställt av statistik från branschorganisationen PowerCircle. Mest akut är bristen i Stockholm och Uppsala län.

Med över 90 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en alldeles för låg nivå, under 8 000 stycken. Sverige har den tredje högsta andelen laddbara bilar av nybilsförsäljningen i EU.

– Laddstolparna måste bli betydligt fler, annars blir det väldigt svårt att övertyga bilister att välja utsläppsfria bilar, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Även om elbilar är dyrare att köpa än vanliga bilar, förväntas antalet öka de närmaste åren.

– För att öka antalet laddstolpar måste mer pengar gå till satsningar som bidrar till att nå målen om sänkta utsläpp, som laddstolpar till exempel, säger Carl-Erik Stjernvall.

Stockholm släpar efter

Stockholm och Uppsala län har bara hälften av det antal stolpar som skulle behövas. För att möta behoven från de elbilar som rullar idag skulle flera tusen nya stolpar behöva byggas.

– Stockholm har verkligen misslyckats Trots stadens uttalade höga ambitioner ser vi inga verkliga insatser för att lösa situationen. Det är ett svek mot Stockholms bilister, menar Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle.

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1, alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle.

I Västra Götaland är CPEV-talet 0,12. Högst i Sverige ligger Jämtlands län med 0,65 och Gotlands län med 0,38.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet