Lördag 23 oktober 2021

Allt färre nya fall av covid-19 i regionen

Huvudentren på Skarabors sjukhus Skövde
Huvudentren på Skarabors sjukhus Skövde

Nya fall av covid-19 i Västra Götaland minskar. Vecka 39 konstaterades 647 nya fall, en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Men smittskyddsläkare Thomas Wahlberg betonar att alla ovaccinerade måste följa allmänna råd.

Antalet bekräftade fall har nu minskat tre veckor i rad. Nedgången syns över hela Västra Götaland och i de flesta åldrar. Smittskydd Västra Götaland ser positivt på utvecklingen, men understryker att det fortfarande finns allmänna råd från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning.

– Tvärtom vad många verkar tro så kan inte alla återgå till att leva som de gjorde före pandemin. Det gäller främst ovaccinerade, som måste fortsätta att hålla avstånd till andra, undvika trängsel och undvika kontakt med personer som är i riskgrupp, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i ett pressmeddelande.

I de allmänna råden står också att både vaccinerade och ovaccinerade personer bör vara uppmärksamma på symtom på covid-19. Vid misstanke om covid-19 ska man stanna hemma, undvika kontakter med andra människor och testa sig för covid-19.

Antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 har minskat något jämfört med förra veckan. Under onsdagen vårdades 50 patienter, varav 5 inom intensivvården, på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. På Skaraborgs sjukhus i Skövde vårdas sju personer med covid-19, varav en på IVA.

Liksom tidigare är ovaccinerade patienter helt dominerande bland dem som blir så sjuka att de behöver vård.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet