Lördag 23 oktober 2021

Allt färre och äldre skogsägare

Svenska skogsägare har blivit både färre och äldre mellan år 1999 och 2020, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Foto: Jan Mogul
Svenska skogsägare har blivit både färre och äldre mellan år 1999 och 2020, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Foto: Jan Mogul

Svenska skogsägare har blivit både färre och äldre mellan år 1999 och 2020, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

1999 var det 354 288 fysiska personer som ägde skogsmark i Sverige. Därefter har antalet fysiska personer minskat som ägare och 2020 var motsvarande summa 313 084.

Under perioden har också antalet skogsägare som bor utomlands ökat från en till två procent.

Av skogsägarna i hela landet år 2020 var 60 procent män och 38 procent kvinnor. För 2 procent saknas uppgift om kön. Förändringarna i denna fördelning är små för tiden mellan 1999 och 2020.

Nästan oförändrad

När det kommer till produktiv skogsmark som ägs av båda könen syns dock en minskning – från 32 procent till 29 procent. Samtidigt har den andel av arealen som ägs av män ökat från 54 procent 1999 till 57 procent 2020. Den andel av arealen som ägs av kvinnor är nästan oförändrad under perioden.

Vissa skillnader

Under perioden 1999 till 2020 har skogsägarnas medelålder (fysiska personer) ökat från i medeltal 55 till 61 år oavsett kön. Regionalt finns vissa skillnader mellan län avseende medelålder och den varierar år 2020 från 59 år till 62 år.

På www.skogsstyrelsen.se kan du läsa mer om den samlade statistiken.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet